LuatVietnam

blue-check Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến 2030 English attachment

Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035" (16 trang)
Posted: 13/3/2023 10:58:21 AM | Latest updated: 21/3/2023 10:51:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5658 | Vietlaw: 603
LuatVietnam

Theo Chiến lược phát triển ban hành tại Quyết định này, giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, ngành Dệt May, Da Giày tại Việt Nam sẽ được phát triển theo hướng chuyên môn hoá, hiện đại hóa; cải thiện cơ cấu sản phẩm, tập trung phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến để nâng cao sức cạnh tranh của ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển từ gia công sản xuất sang các hình thức đòi hỏi năng lực cao hơn về quản lý chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, thiết kế và xây dựng thương hiệu trên cơ sở công nghệ phù hợp đến hiện đại gắn với hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động và bảo vệ môi trường theo chuẩn mực quốc tế.

Về nguyên liệu, thúc đẩy đầu tư sản xuất nguyên, phụ liệu, công nghiệp hỗ trợ ngành Dệt May, Da Giầy; chú trọng đến sản xuất vải, vải nhân tạo, da thuộc, khuyến khích sản xuất vải từ sợi sản xuất trong nước nhằm giảm nhập khẩu, tác động tích cực đến mối liên kết, hình thành chuỗi giá trị và cung ứng hoàn chỉnh trong ngành Dệt May, Da Giầy, đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 29-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5658

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD1643_29122022TTg[E].pdf

Dòng thời gian

Dệt - May - Da giày

blue-check Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến 2030 English attachment
blue-check Những lưu ý khi phân loại mặt hàng "vải giả da"
blue-check Các thông tin cần thiết để phân loại mặt hàng Vải không dệt English attachment
blue-check Cẩn trọng khi phân loại "vải không dệt"
blue-check Hướng dẫn áp thuế CBPG đối với sợi polyester nhập khẩu English attachment
blue-check Sợi dài làm từ polyester tiếp tục bị điều tra áp thuế chống bán phá giá đến 6/10/2021
blue-check Ý kiến của TCHQ về việc phân loại Vải dệt thoi thấm tẩm RFL
blue-check "Gia công may mặc" nộp thuế theo tỷ lệ bao nhiêu?
blue-check Từ 2019, miễn kiểm tra chuyên ngành sản phẩm dệt may English attachment
blue-check Điều kiện hưởng thuế CPTPP dành cho hàng dệt may xuất sang Mexico English attachment
blue-check Hàng dệt may có cần công bố hợp quy trước khi lưu thông?
blue-check Hàng dệt may tiêu dùng nội bộ được miễn công bố hợp quy English attachment
blue-check Hướng dẫn bổ sung về công bố hợp quy sản phẩm dệt may
blue-check Không bắt buộc phải kiểm tra chất lượng hàng dệt nay tại thời điểm nhập khẩu English attachment
blue-check Bán "bộ quần áo", hóa đơn phải ghi đơn vị tính và đơn giá theo bộ
blue-check Phế liệu bông phân loại theo mã số 5202.99.00
blue-check Quần áo cũ có được phép gửi kho ngoại quan?
blue-check Hướng dẫn nộp hồ sơ công bố hợp quy hàng dệt may
blue-check Quần áo Việt Nam xuất khẩu vào Châu Âu cần đáp ứng tiêu chí xuất xứ gì? English attachment
blue-check Tã lót được miễn kiểm soát hàm lượng formaldehyt English attachment