LuatVietnam

blue-check Chiến lược phát triển ngành Thống kê Việt Nam đến 2030 English attachment

Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 1/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (9 trang)
Posted: 3/12/2021 2:38:40 PM | Latest updated: 23/5/2023 11:46:20 PM (GMT+7) | Vietlaw: 613

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Dec-2021
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD2014-01122021TTg[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quy hoạch

light-check Biểu phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
blue-check Sắp sửa đổi chính sách về lập quy hoạch
blue-check Các lưu ý khi lập quy hoạch khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ
blue-check Về điều kiện xác định dự án có cơ cấu sử dụng đất phù hợp quy hoạch
blue-check Một số lưu ý về quy hoạch và mật độ xây dựng trong khu công nghiệp
blue-check Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lập hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn English attachment
blue-check Thí điểm cho UBND tỉnh Khánh Hòa tự phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung
blue-check Sửa đổi tiêu chí phân loại đô thị English attachment
blue-check Dự án trong khu đô thị quy mô nhỏ vẫn phải lập quy hoạch phân khu
blue-check Về những nội dung trọng tâm khi phát triển đô thị thông minh
blue-check Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch của dự án xây dựng do UBND TP. HCM phê duyệt
blue-check Về việc lập quy hoạch khu chăn nuôi tập trung
blue-check Tỷ lệ đô thị hóa được xác định theo văn bản nào? English attachment
blue-check Sẽ thiết lập ứng dụng Bản đồ số quốc gia tích hợp với địa chỉ số
blue-check Những giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng theo quy định nào?
blue-check Thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tại một số địa phương English attachment
blue-check Chính phủ thông qua nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Chi phí điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng không được quá 50% chi phí lập mới