LuatVietnam

blue-check Chính phủ sẽ có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

Công văn số 3818/VPCP-NN ngày 21/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại (1 trang)
Posted: 21/6/2022 1:36:11 PM | Latest updated: 22/6/2022 3:44:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478
LuatVietnam

Văn phòng Chính phủ thông báo chấp thuận đề xuất của Bộ Nông nghiệp & PTNN về việc xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

Dự thảo Nghị định này sẽ được trình cho Chính phủ xem xét trong tháng 12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kinh tế