LuatVietnam

blue-check Chính phủ sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh từ nay đến 2025

Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 (15 trang)
Posted: 24/4/2023 11:22:25 AM | Latest updated: 25/4/2023 3:12:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5686
LuatVietnam

Nghị quyết công bố các chính sách, giải pháp ngắn hạn và dài hạn của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

Đáng chú ý, Chính phủ đã giao các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, rào cản về pháp lý nhằm khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, chẳng hạn: tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng dự án; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đơn giản hóa tối đa các quy trình hành chính hoặc xem xét áp dụng các quy trình xuất, nhập khẩu ưu tiên để hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu thời gian, chi phí; giảm triệt để việc chồng chéo trong hoạt động thanh kiểm tra thuế, bảo hiểm xã hội và các hoạt động kiểm tra chuyên ngành khác.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ giảm chi phí, tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước thông qua một số giải pháp như: ban hành chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vận tải, người thu nhập thấp, doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề của giá xăng dầu; tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được ban hành; rà soát điều chỉnh mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất; ban hành chính sách giảm tiền sử dụng nước cho doanh nghiệp...

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 15/6/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 21-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5686

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Quản lý doanh nghiệp

light-check Doanh nghiệp được phép gắn biển Cấm hút thuốc tại văn phòng
blue-check Chính phủ sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh từ nay đến 2025
blue-check Đề án nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030
blue-check Mẫu Hợp đồng ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
blue-check Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
blue-check Mẫu Sổ đăng ký cổ đông English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần
blue-check Mẫu Giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty English attachment
blue-check Thủ tục khai nộp tiền cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của ngành Thuế và Tài chính
blue-check Điều lệ công ty phải quy định rõ việc phân quyền giữa các chức danh lãnh đạo English attachment
blue-check An ninh và khả năng thích ứng - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục - Các yêu cầu
blue-check Bảo vệ doanh nghiệp không còn được trang bị vũ khí thô sơ
blue-check Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Quy trình mới về cấp, gia hạn Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại TP. HCM
blue-check Thay mới Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Hướng dẫn khai nộp tiền cổ phần hóa và bán vốn nhà nước English attachment