LuatVietnam

blue-check Chính phủ thông qua nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 6/5/2022 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030; về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình một số dự án luật (4 trang)
Posted: 9/5/2022 7:52:33 AM | Latest updated: 11/5/2022 5:46:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5449
LuatVietnam

Chính phủ vừa thông qua một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, trong đó đáng chú ý gồm:

- Cho phép lập đồng thời nhiều quy hoạch để bảo đảm tính đồng bộ; quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước.

- Cho phép rút ngắn tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt trong năm 2022 đối với các quy hoạch cấp quốc gia mang tính cấp thiết.

- Cho phép Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh xem xét, quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh mà chưa lựa chọn được nhà thầu.

- Việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 trong trường hợp quy hoạch thấp hơn được phê duyệt trước nhưng có nội dung chưa phù hợp với quy hoạch cao hơn được thực hiện theo hướng miễn lập nhiệm vụ lập quy hoạch và giảm bớt một số thủ tục.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 116/BXD-PTĐTTừ 1/1/2021, thủ tục đầu tư dự án khu đô thị phải áp dụng theo Luật mới
blue-check 5404/BXD-PTĐTDự án khu đô thị đã được miễn thủ tục "chấp thuận đầu tư"
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5449
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quy hoạch