LuatVietnamLogo

blue-check Chính sách ân hạn nộp thuế GTGT không áp dụng cho hàng nhập khẩu

Công văn số 4421/TCHQ-TXNK ngày 1/7/2020 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn nộp thuế (3 trang)
Posted: 30/7/2020 3:28:52 PM | Latest updated: 17/9/2020 8:24:59 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5046

LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý chính sách ân hạn thuế GTGT do ảnh hưởng dịch quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP không áp dụng với thuế GTGT khâu nhập khẩu, chỉ áp dụng với thuế GTGT phát sinh từ hàng hóa mua bán trong nội địa.

Về chính sách ân hạn nộp thuế cho trường hợp bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Quản lý thuế và khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 .

Riêng hồ sơ, trình tự thủ tục gia hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 135 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 68 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5046
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Thuế nhà thầu nộp thay không được ân hạn nộp do dịch English attachment (31/8/2020) 

nexto  Đã bỏ chính sách ân hạn nộp thuế GTGT cho tài sản cố định có giá trị lớn (trên 100 tỷ) (20/7/2020) 

nexto  Về việc ân hạn nộp thuế và giảm tiền chậm nộp (13/7/2020) 

nexto  Hàng nhập khẩu không được ân hạn nộp thuế do ảnh hưởng Covid (18/6/2020) 

nexto  Hàng nhập khẩu không được ân hạn nộp thuế GTGT do ảnh hưởng dịch Covid English attachment (1/7/2020) 

nexto  Thuế GTGT hàng nhập khẩu không được gia hạn vì lý do ảnh hưởng dịch Covid-19 English attachment (12/6/2020) 

nexto  Đã có chính sách cho nợ C/O dành cho tờ khai đăng ký từ đầu mùa dịch English attachment (10/6/2020) 

nexto  Một số lưu ý về ân hạn 5 tháng nộp thuế GTGT và TNDN English attachment (22/5/2020) 

nexto  Tp. Hà Nội yêu cầu phổ biến chính sáhc ân hạn nộp thuế của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP (18/5/2020) 

nexto  Chính sách ân hạn thuế do Covid-19 không áp dụng đối với sắc thuế XNK (21/4/2020) 

Chính sách thuế