LuatVietnam

blue-check Chính sách miễn phí neo đậu tàu thuyền chờ kiểm soát dịch được áp dụng từ 27/8/2021

Công văn số 9065/BGTVT-TC ngày 31/8/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 của Bộ Tài chính (1 trang)
Posted: 10/9/2021 4:45:07 PM | Latest updated: 12/11/2021 8:06:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5288
LuatVietnam

Liên quan đến Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải, Bộ Giao thông vận tải lưu ý, kể từ ngày 12/10/2021, sẽ bắt đầu áp dụng theo Biểu phí, lệ phí sửa đổi ban hành tại Thông tư 74/2021/TT-BTC .

Riêng chính sách miễn phí (gồm: phí trọng tải tàu thuyền, phí bảo đảm hàng hải, phí neo đậu) đối với tàu thuyền trong thời gian phải neo đậu hoặc hành trình đến vị trí kiểm dịch, cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch sẽ được áp dụng sớm hơn từ ngày 27/8/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5288

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vận tải biển

light-check Thay mới mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và tàu thủy nội địa English attachment
light-check Quy định mới về bảo trì công trình hàng hải
blue-check Danh mục mới về cảng biển Việt Nam
blue-check Mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM kể từ 1/8/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài từ 16/6/2022
blue-check Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM sẽ được sửa đổi trong tháng 7/2022 English attachment
blue-check Sắp sửa mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM
blue-check Danh mục 10 cảng cạn (ICD) tại Việt Nam English attachment
blue-check Các trường hợp XNK qua cảng biển TP. HCM phải nộp phí hạ tầng từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Hàng xuất/nhập khẩu qua cảng biển TP. HCM sẽ phải nộp phí hạ tầng kể từ 1/4/2022
blue-check [TP. HCM] Hàng đóng ghép chung container vẫn phải tính nộp riêng phí hạ tầng cảng biển
blue-check Tp. Hà Nội sẽ xây dựng 2 ICD và 1 cảng container quốc tế
blue-check TP. HCM sẽ chính thức vận hành hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển từ 1/4/2022
blue-check Trả phí hoa hồng môi giới vận tải quốc tế phải nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Dịch vụ hàng hải loại nào được hưởng thuế GTGT 0%?
blue-check Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất/nhập cảnh tại TP. HCM từ 14/12/2021
blue-check Khoản phụ thu kèm theo giá cước vận tải quốc tế được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Chính sách miễn phí neo đậu tàu thuyền chờ kiểm soát dịch được áp dụng từ 27/8/2021
blue-check Sửa đổi mức thu phí, lệ phí hàng hải English attachment