LuatVietnam

blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm

Công văn số 27324/CTHN-TTHT ngày 14/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm xuất khẩu (7 trang)
Posted: 20/6/2022 9:54:24 AM | Latest updated: 22/6/2022 1:05:37 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, sản phẩm, dịch vụ phần mềm nếu mua bán trong nước thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không được khấu trừ thuế đầu vào (Điều 4, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Nếu xuất khẩu thì thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT 0% và được khấu trừ/hoàn thuế đầu vào (Điều 9, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 ).

Dự án đầu tư sản xuất phần mềm nếu đáp ứng quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BTTTT thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN, với thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm và miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo (khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Chính sách thuế