LuatVietnam

blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập

Hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế (1 trang)
Posted: 7/11/2022 3:18:13 PM | Latest updated: 8/11/2022 8:37:05 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5575
LuatVietnam

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định 91/2022/NĐ-CP khi sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 là bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp được miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không phát sinh chi trả thu nhập.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, việc bổ sung quy định này nhằm giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trên thực tế, doanh nghiệp đã được miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không phát sinh chi trả thu nhập theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 1/7/2021, tuy nhiên cần thiết phải nghị định hóa để có giá trị pháp lý cao hơn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5575

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập
blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế
blue-check Tiền thuê nhà cho người lao động vẫn đang chịu thuế TNCN theo hạn mức 15% English attachment
blue-check Chi thưởng cho từng người lao động phải khấu trừ thuế
blue-check Tặng quà cho nhân viên, trường hợp nào phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check BĐS nhận tặng cho từ anh chị em theo ủy quyền có được miễn thuế TNCN?
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Trợ cấp tử tuất phải chịu thuế TNCN cho phần chi vượt mức quy định
blue-check Lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần phụ trội
blue-check Không phát sinh chi trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế TNCN?
blue-check Trụ sở chính chỉ phải phân bổ thuế TNCN khi trả lương thay chi nhánh ngoài tỉnh
blue-check Từ 1/1/2022, trả lương cho nhân viên của chi nhánh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế TNCN
blue-check Cá nhân hành nghề tư vấn, thiết kế phải nộp thuế bao nhiêu?
blue-check Thuê người giao nhận hàng hóa, phải khấu trừ 10% thuế TNCN nếu không có HĐLĐ
blue-check Phụ cấp ăn trưa, trường hợp nào bị tính thuế TNCN?
blue-check Sửa đổi quy định về khai nộp thuế của cá nhân kinh doanh English attachment