LuatVietnam

blue-check Cho DNCX thuê tài chính, thủ tục hải quan thế nào?

Công văn số 4700/TCHQ-TXNK ngày 8/11/2022 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất thuê tài chính (2 trang)
Posted: 9/11/2022 9:58:50 AM | Latest updated: 11/11/2022 2:30:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5578
LuatVietnam

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa cho DNCX thuê tài chính được thực hiện theo từng trường hợp như sau:

- Nếu Công ty cho thuê tài chính mua tài sản trong nước rồi cho DNCX thuê tài chính (gồm cả DNCX nằm trong và nằm ngoài khu phi thuế quan), các bên làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng (khoản 2 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 , sửa đổi tại khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 , Công văn số 1971/GSQL-GQ2 ngày 25/6/2019).

- Nếu Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, đưa thẳng, trực tiếp cho DNCX nằm ngoài khu phi thuế quan thuê tài chính và chỉ sử dụng trong DNCX, hồ sơ, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 94 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 , sửa đổi tại khoản 61 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 (Công văn số 2040/BTC-CST ngày 21/2/2019).

- Nếu Công ty cho thuê tài chính mua hàng hóa của DNCX rồi cho chính DNCX đó thuê tài chính và chỉ sử dụng trong DNCX, không phát sinh việc di chuyển qua lại hàng hóa giữa DNCX và Công ty cho thuê tài chính thì coi như không phát sinh hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và không phải làm thủ tục hải quan (Công văn số 2040/BTC-CST ngày 21/2/2019).

Trường hợp DNCX trả lại máy móc, thiết bị đã thuê, mượn cho Công ty cho thuê tài chính thì DNCX mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ, Công ty cho thuê tài chính mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng và kê khai nộp thuế theo quy định (Công văn số 2105/TCHQ-TXNK ngày 7/6/2022, số 1188/TCHQ-TXNK ngày 6/4/2022).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5578

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Hàng của DNCX thuê gia công trong nội địa được miễn khai hải quan
blue-check DNCX có phải truy nộp số thuế ưu đãi khi chuyển đổi thành doanh nghiệp thường?
blue-check Cho DNCX thuê tài chính, thủ tục hải quan thế nào?
blue-check Hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu nhập khẩu cũng được miễn thuế English attachment
blue-check Về điều kiện miễn thuế đối với nhà thầu nhập khẩu hàng hóa xây dựng cho DNCX English attachment
blue-check Bán thanh lý tài sản, trường hợp nào DNCX phải khai hải quan?
blue-check Hải quan chỉ giám sát qua camera đối với DNCX có rủi ro English attachment
blue-check Máy móc thiết bị của DNCX đem cho thuê có bị tước ưu đãi? English attachment
blue-check Không xét điều kiện giám sát hải quan khi cấp giấy phép thành lập DNCX
blue-check Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT English attachment
blue-check Thủ tục gia công cho DNCX thực hiện tương tự như gia công cho nước ngoài
blue-check DNCX nộp thuế khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT khi bán thanh lý vào nội địa và hàng xuất khẩu
blue-check Thủ tục khai hải quan và nộp thuế khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường
blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check Chuyển quyền thuê đất giữa các DNCX, miễn thuế GTGT nhưng phải nộp thuế TNDN
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment
blue-check DNCX sử dụng loại HĐĐT bán hàng để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ
blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment