LuatVietnam

light-check Cho phép doanh nghiệp đầu tư thành lập khu du lịch quốc gia English attachment

Nghị định số 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia (11 trang)
Posted: 23/5/2022 7:20:16 AM | Latest updated: 1/6/2022 8:53:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5458
LuatVietnam

Nghị định quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia bao gồm: các hình thức tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý khu du lịch quốc gia.

Theo đó, khu du lịch quốc gia có thể được quản lý theo các loại hình sau:

1. Đơn vị quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ.

2. Ban quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, thành phố.

3. Doanh nghiệp đầu tư hình thành khu du lịch quốc gia.

Trong đó, cơ cấu tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp đầu tư hình thành khu du lịch quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5458
Tệp đính kèm
enflag pdficon ND30-19052022CP[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Du lịch