LuatVietnam

blue-check Cho phép nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Thông báo số 45/TB-BKHĐT ngày 19/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (2 trang)
Posted: 20/7/2022 8:07:22 AM | Latest updated: 25/7/2022 2:10:26 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5501
LuatVietnam

Nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân có chứng chỉ hành nghề đấu thầu sắp hết hạn, Bộ KH&ĐT thông báo hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu được nộp trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu thuộc Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ: http://cchn.mpi.gov.vn ).

Tuy nhiên, hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu phải được nộp thành công trên Hệ thống trước thời điểm chứng chỉ hết hạn (chứng chỉ này có thời hạn là 5 năm, khoản 3 Điều 111 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ).

Cá nhân có thể chỉnh sửa và nộp lại hồ sơ trên Hệ thống nhưng chỉ được phép chỉnh sửa 01 lần duy nhất.

Trường hợp cá nhân không nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu trong thời hạn quy định thì phải đăng ký thi lại.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu do rách nát, hư hỏng, bị mất hoặc ghi sai thông tin, hồ sơ đề nghị cấp lại được lập theo quy định tại Mẫu số 3 Phụ lục 2 Thông tư 04/2019/TT-BKHĐTstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5501

Tệp đính kèm

Lược đồ

Hành nghề đấu thầuCập nhật đến: 30-Aug-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đấu thầu

blue-check Sửa đổi quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước
blue-check Sửa đổi thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu trực tuyến
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Thay mới các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu
blue-check Dự kiến bỏ chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia đấu thầu
blue-check Một số lưu ý về quy trình chỉ định thầu cho dự án xây dựng hạ tầng giao thông, y tế
blue-check Lùi thời điểm áp dụng quy định mới về đấu thầu trực tuyến
blue-check Cho phép nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu
blue-check Một số lưu ý khi đánh giá nhà thầu thuộc gói thầu tư vấn lập quy hoạch
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm trong khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi tài khoản đấu thầu sang hệ thống mới từ 1/7/2022
blue-check Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu PPP thuộc ngành giao thông vận tải English attachment
blue-check Quy định mới về đăng tải hồ sơ đấu thầu trên mạng English attachment
blue-check Một số lưu ý về tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
blue-check Các định mức chi phí về lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
blue-check Lộ trình bắt buộc và các bước tổ chức đấu thầu qua mạng English attachment
blue-check TP. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra sai phạm trong đấu giá tài sản
blue-check Một số vướng mắc vĩ mô sẽ được tháo gỡ trong dự án Luật Đầu thầu (sửa đổi)