LuatVietnam

Chủ cũ hay chủ mới làm thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nước?

Cập nhật 9/9/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Triệu Thị Quỳnh Thắm (Bắc Kạn)
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định, tên của chủ giấy phép tài nguyên nước đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý, vận hành công trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước nhưng không có sự thay đổi các nội dung khác của giấy phép thì thuộc trường hợp cấp lại giấy phép.
Trong trường hợp nêu trên, chủ giấy phép mới hay chủ giấy phép cũ làm đơn và nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 27 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước thì trường hợp nêu trên là cấp lại giấy phép đối với chủ giấy phép đã được cấp giấy phép trước đó mà bị thay đổi tên.

Khoản 2 Điều này cũng quy định thời hạn ghi trong giấy phép được cấp lại là thời hạn còn lại theo giấy phép đã được cấp trước đó.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Thuế Tài nguyên

otvet Chủ cũ hay chủ mới làm thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nước?
otvet Thuế tài nguyên phải nộp trong thời hạn bao lâu?
otvet Thuế tài nguyên cũng phải quyết toán trong thời hạn 90 ngày
otvet Hồ sơ quyết toán thuế tài nguyên nộp tại đâu?
otvet Nhà thầu không phải nộp thuế tài nguyên khi mua đất san lấp mặt bằng
otvet Khai thác đất để san lấp cho công trình khác phải nộp thuế tài nguyên
otvet Thuế tài nguyên được tính theo giá bán chưa có thuế GTGT
otvet Phí vận chuyển ghi chung hóa đơn phải chịu thuế tài nguyên