LuatVietnam

Chủ sàn TMĐT được cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan thuế

Cập nhật 19/11/2022 | Đăng tải: LVN.5592

hoi Không nêu tên
Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế bằng hình thức như thế nào?

luat Tổng cục Thuế:

Việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng phương thức điện tử, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn, truy cập vào “Cổng dữ liệu thông tin TMĐT”) theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ tiếp nhận thông tin từ tổ chức là chủ sở hữu sàn TMĐT. Cụ thể như sau:

- Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện cung cấp thông tin.

+ Trường hợp Tổ chức bổ sung thông tin đăng ký truyền nhận tài khoản cung cấp thông tin qua Cổng dữ liệu thông tin điện tử Sàn TMĐT thì thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

+ Trường hợp Tổ chức chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử thì thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế để cung cấp thông tin gửi Tổng cục Thuế.

- Khi cung cấp thông tin gửi đến Tổng cục Thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Tổ chức có thể thực hiện một trong các cách sau:

+ Kê khai trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK), sau đó kết xuất file XML để gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

+ Tải file mẫu excel từ ứng dụng HTKK và nhập dữ liệu trên excel, sau đó nhận vào ứng dụng HTKK để kiểm tra dữ liệu và kết xuất file XML để gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

+ Kết xuất từ phần mềm của công ty ra file XML theo đúng định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế quy định sau đó nhận vào phần mềm HTKK để kiểm tra và kết xuất file XML để gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ thực hiện kiểm tra dữ liệu theo định dạng dữ liệu đã công bố và tiếp nhận dữ liệu, thông báo về việc tiếp nhận dữ liệu theo mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính. Trường hợp sau khi tiếp nhận, hệ thống quản lý thuế của ngành thuế nếu phát hiện dòng chi tiết có lỗi thì Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện thông báo cụ thể về dòng thông tin lỗi và lý do lỗi để tổ chức là chủ sở hữu sàn TMĐT cung cấp lại thông tin.

- Trường hợp tổ chức là chủ sở hữu sàn TMĐT có cung cấp thông tin bổ sung, thay đổi thông tin thì có thể thực hiện khai thay thế hoặc khai bổ sung thông tin. Trường hợp lựa chọn thay thế thì tổ chức cung cấp lại đầy đủ thông tin của cả trường hợp không có thay đổi, bổ sung. Trường hợp quản lý được sự thay đổi, bổ sung thì tổ chức lựa chọn khai bổ sung và chỉ cung cấp thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có thay đổi, bổ sung.

(Công văn số 4205/TCT-DNNCN ngày 14/11/2022 của Tổng cục Thuế v/v tổ chức triển khai việc hướng dẫn các tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP).

Xem thêm

Thương mại điện tử

otvet Thời hạn nộp thuế thay của chủ sàn TMĐT được quy định thế nào?
otvet Cách lập Thông báo tiếp nhận thông tin thương nhân bán hàng trên sàn TMĐT
otvet Yêu cầu về chữ ký số của thương nhân kinh doanh sàn TMĐT
otvet Chủ sàn TMĐT được cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan thuế
otvet Hồ sơ cần nộp khi khai thuế thay cho cá nhân bán hàng trên sàn TMĐT
otvet Bán hàng trên sàn TMĐT có thể khai thuế theo tháng hoặc quý
otvet Thế nào là hoạt động thương mại điện tử?
otvet Các thông tin chủ sàn TMĐT phải cung cấp cho cơ quan thuế
otvet Những điều cần tuân thủ khi bán hàng trên sàn thương mại điện tử
otvet Các yêu cầu khi kinh doanh sàn thương mại điện tử
otvet Các hình thức kinh doanh được thực hiện trên website thương mại điện tử
otvet Bán hàng trên Tiktok, xuất hóa đơn và khai thuế ra sao?
otvet Ngân hàng phải khai nộp thay thuế cho nhà cung cấp nước ngoài từ thời điểm nào?
otvet Ai bị quản lý thuế trong kinh doanh sàn thương mại điện tử?
otvet Thủ tục đăng ký website thương mại điện tử được giải quyết trong bao lâu?
otvet Lập website bán hàng online phải thông báo với Bộ Công thương
otvet Bán hàng online có cần đăng ký kinh doanh?
otvet Lập website tiếp thị liên kết phải đăng ký với Bộ Công thương
otvet Website không nhằm xúc tiến việc mua bán được miễn đăng ký thương mại điện tử
otvet Thủ tục thông báo website bán hàng với Bộ Công thương