LuatVietnam

blue-check Chưa có hướng dẫn cho việc HTX đăng ký hoạt động lại trước hạn ngừng kinh doanh English attachment

Công văn số 1502/BKHĐT-ĐKKD ngày 11/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh (1 trang)
Posted: 14/3/2022 7:37:28 AM | Latest updated: 20/9/2022 9:01:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5411 | Vietlaw: 579
LuatVietnam

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Luật hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với hợp tác xã. Nội dung này sẽ được quy định bổ sung trong Luật hợp tác xã sửa đổi.

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho rằng pháp luật hiện hành không cấm đăng ký thay đổi trong thời gian hợp tác xã tạm ngừng hoạt động.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5411

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV1502-11032022BKHDT[EN].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đăng ký kinh doanh

blue-check Danh mục TTHC về đấu thầu và đăng ký kinh doanh được tích hợp lên Cổng dịch vụ công năm 2022
blue-check Bộ KH&ĐT yêu cầu dừng đăng ký hợp tác xã theo quy trình giấy
blue-check Bán hàng rong được miễn đăng ký kinh doanh
blue-check Về việc miễn phí công bố thành lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội
blue-check Chưa có hướng dẫn cho việc HTX đăng ký hoạt động lại trước hạn ngừng kinh doanh English attachment
blue-check Giải thích về chức năng đánh "dấu tích xanh" trên Hệ thống ĐKKD
blue-check [TP.HCM] Thay mới một số thủ tục đăng ký doanh nghiệp từ 10/1/2022
blue-check 18 thủ tục mới ban hành và sửa đổi về đăng ký kinh doanh
blue-check Phòng ĐKKD giữ thẩm quyền từ chối hoặc chấp thuận tên doanh nghiệp English attachment
blue-check Đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng có được nộp hồ sơ dạng hình ảnh?
blue-check Từ 3/9/2021, TP. HCM giảm 50% lệ phí đăng ký kinh doanh và cấp giấy phép lao động
blue-check Doanh nghiệp thành lập mới tại Hà Nội được hỗ trợ gói 500 HĐĐT
blue-check Trường hợp nào doanh nghiệp FDI được miễn đăng ký dự án đầu tư? English attachment
blue-check Có thể sẽ bỏ yêu cầu khai số điện thoại khi đăng ký doanh nghiệp
blue-check Thông tin về thời gian tạm ngưng để nâng cấp Cổng đăng ký doanh nghiệp năm 2021
blue-check Từ 1/5/2021, đã thay mới toàn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh
blue-check Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến bắt buộc khai rõ số điện thoại
blue-check Kết quả ĐKKD không bắt buộc phải nhận qua bưu điện
blue-check Doanh nghiệp tại Thủ Đức TP. HCM nên chủ động điều chỉnh địa chỉ trên giấy phép kinh doanh
blue-check Trọn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh từ 1/5/2021 English attachment