LuatVietnam

Chưa có nhà trên đất bị thu hồi có được hỗ trợ tái định cư?

Cập nhật 3/2/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Lê Duy Minh (TPHCM)
Tôi có 1 thửa đất ở nông thôn tại tỉnh Long An, là đất trống, chưa có nhà trên đất, diện tích 248 m2 và tôi không có hộ khẩu thường trú tại đây. Hiện nay đã có thông báo thu hồi đất và dự án thu hồi đất có bố trí khu tái định cư.
Theo Điều 75, 79 Luật Đất đai 2013 và Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì tôi đủ điều kiện được bồi thường về đất và được bồi thường bằng đất ở, nhưng theo quyết định của UBND tỉnh thì tôi không được bố trí tái định cư do đất của tôi không có nhà trên đất và tôi không có hộ khẩu thường trú tại địa phương.
Trường hợp của tôi có được bồi thường bằng nền tái định cư trong dự án hay không? Tại sao UBND tỉnh lại ra quyết định trái ngược với quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP như vậy?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Nội dung hỏi của ông Minh là trường hợp cụ thể do không có hồ sơ kèm theo nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở trả lời cụ thể.

Quy định của pháp luật đất đai hiện hành về việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở và bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi được thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 83 và Khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai, Khoản 1 Điều 6 và Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương để được hướng dẫn, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp ông phát hiện ra nội dung quy định trong văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn hoặc không đúng quy định của pháp luật thì đề nghị liên hệ với cơ quan tư pháp để được hướng dẫn giải quyết.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Có bắt buộc làm thủ tục tách thửa khi xin chuyển mục đích một phần lô đất?
otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Có thể khởi kiện bên bán nếu bàn giao đất đang bị tranh chấp
otvet Thủ tục đính chính tên và năm sinh trên sổ đỏ
otvet Người chưa thành niên có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở
otvet Trường hợp nào đất mua bằng giấy tay được cấp sổ đỏ?
otvet Xóa đăng ký thế chấp đất, khai theo Mẫu số 03a của Nghị định 99/2022/NĐ-CP
otvet Sổ đăng ký ruộng đất có được coi là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất?
otvet Sang tên đất tặng cho có phải đo đạc lại diện tích?
otvet Quy định hiện hành về gia hạn sử dụng đất nông nghiệp
otvet Trường hợp nào dự án đầu tư được sử dụng đất ổn định lâu dài?
otvet 04 điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất
otvet Không có hộ khẩu tại địa phương có được giao đất tái định cư?
otvet Có được bồi thường đất tái định cư nếu còn nhà ở địa phương khác?
otvet Cho tặng đất phải công chứng mới có hiệu lực
otvet Chưa có nhà trên đất bị thu hồi có được hỗ trợ tái định cư?
otvet Quy định hiện hành về cấp sổ đỏ đối với đất không có giấy tờ
otvet Thuê đất thương mại dịch vụ thực hiện dự án có bắt buộc thông qua đấu giá?