LuatVietnam

Chưa đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc, có thể đóng tiếp BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

Cập nhật 25/7/2022 | Đăng tải: LVN.5503

hoi Nguyễn Đức
Tôi đã hết tuổi lao động (sinh ngày 18.6.1961), tham gia bảo hiểm được 17 năm 10 tháng. Tôi có thể nhận lương hưu được hay không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019), người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng lương hưu.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm có: Sổ bảo hiểm xã hội, đơn đề nghị hưởng lương hưu.

Theo thông tin cung cấp, ông sinh ngày 18.6.1961 đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; tuy nhiên, thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm để hưởng lương hưu theo quy định.

Trường hợp ông có nguyện vọng được hưởng lương hưu thì có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo các phương thức đóng sau:

- Đóng hằng tháng;

- Đóng 3 tháng một lần;

- Đóng 6 tháng một lần;

- Đóng 12 tháng một lần;

- Đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chưa chấp nhận thanh toán đối với giấy nghỉ hưởng BHXH cấp sau thời gian khỏi Covid-19
otvet Người lao động và công ty được phép thỏa thuận việc cộng dồn phép năm sang năm sau
otvet Công ty có bắt buộc phải lắp máy lạnh trong kho, xưởng?
otvet Không được hưởng BHXH một lần nếu thời gian đóng trên 20 năm
otvet Điều kiện nghỉ hưu do suy giảm sức lao động
otvet Trường hợp nào được áp dụng giờ làm việc trên 8 tiếng/ngày?
otvet Tra cứu tuổi nghỉ hưu theo quy định nào?
otvet Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% tỷ lệ lương hưu
otvet Công ty có được sa thải người lao động tự ý nghỉ việc chăm bệnh?
otvet Tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần sau mỗi năm
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng hưu nếu còn thiếu không quá 10 năm
otvet Cùng lúc ký nhiều HĐLĐ, chỉ phải đóng BHXH theo HĐLĐ đầu tiên
otvet Sửa nội quy lao động, có phải đăng ký lại với Sở Lao động TB&XH?
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng với người đã đủ tuổi
otvet Làm thế nào để hưởng lương hưu khi công ty nợ đóng BHXH?
otvet Có được rút sớm BHXH một lần để đi xuất khẩu lao động?
otvet Làm việc ở xưởng than có thuộc nghề độc hại và được nghỉ hưu sớm?
otvet Nghỉ hưu sớm vẫn phải đảm bảo thời gian đóng BHXH ít nhất 20 năm
otvet Mức phí BHXH tự nguyện có thể căn cứ theo thu nhập tự khai
otvet Điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động làm nghề độc hại