LuatVietnam

blue-check Chuẩn cấu trúc dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Quyết định số 3680/QĐ-BHXH ngày 23/12/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (188 trang)
Posted: 28/12/2022 9:12:25 AM | Latest updated: 29/12/2022 11:28:57 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5613
LuatVietnam

Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu trao đổi cơ bản của Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 16 Nghị định 43/2021/NĐ-CP .

Cấu trúc dữ liệu quy định tại Quyết định này phục vụ việc chia sẻ dữ liệu phổ dụng (về bảo hiểm) cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác dữ liệu theo quy định tại Nghị định 47/2020/NĐ-CP .

Quyết định này được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm để triển khai xây dựng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu, mã hóa, đóng gói dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; đồng thời áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hệ thống thông tin có kết nối, cung cấp, khai thác dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 23-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5613

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giao dịch điện tử

blue-check Chuẩn cấu trúc dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
blue-check Sửa đổi chuẩn dữ liệu hồ sơ gửi lên Cổng dịch vụ công Kho bạc Nhà nước
blue-check Có thể dùng tài khoản ngân hàng để kích hoạt tài khoản Etax Mobile
blue-check Các thủ tục về cấp tài khoản định danh điện tử
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt dộng xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025
blue-check Hướng dẫn cài đặt và nộp thuế qua eTax Mobile (dành cho cá nhân)
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số đến hết năm 2022 của ngành Tài chính
blue-check Mô hình thiết kế nền tảng BHXH số phiên bản 2.0
blue-check Quy định khung về tài khoản giao dịch điện tử English attachment
blue-check Danh mục mã định danh điện tử của UBND và các Sở, ngành tại TP. Hà Nội
blue-check Cá nhân có thể nộp online các khoản thuế, phí trước bạ qua eTax Mobile
blue-check Các dự án Luật được thảo luận trong phiên họp Chính phủ tháng 7/2022
blue-check Ngân hàng sẽ thí điểm xác thực từ xa thông tin của khách hàng vay vốn
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Các bước đăng ký tài khoản khai thuế trên eTax Mobile
blue-check [Dự thảo] Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
blue-check Sổ BHXH và thẻ BHYT sẽ phát hành dưới dạng file có chữ ký số
blue-check Những tiện ích và cách cài đặt ứng dụng Etax Mobile
blue-check Sẽ kết nối Cơ sở dữ liệu dân cư với nhiều dữ liệu khác trong năm 2022
blue-check Từ 1/6/2022, văn bản của công đoàn gởi đăng website phải ký số