LuatVietnam

Chuẩn dữ liệu khi cung cấp thông tin thương nhân kinh doanh trên sàn TMĐT

Cập nhật 19/11/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Không nêu tên
Định dạng dữ liệu chung đối với thông tin từ tổ chức là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử được quy định như thế nào?

luat Tổng cục Thuế:

Định dạng dữ liệu chung đối với thông tin từ tổ chức là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử được quy định như sau:

a) Định dạng số: Dữ liệu dạng số có tối đa 15 chữ số không bao gồm dấu (.) phân tách phần nguyên và phần thập phân (nếu có) và dấu âm (-) (nếu có).

b) Định dạng kiểu ngày (date): YYYY-MM-DD, trong đó: YYYY là 4 số chỉ năm, MM là 2 số chỉ tháng, DD là 2 số chỉ ngày. Dữ liệu kiểu ngày thuộc múi giờ GMT+7 (+07:00).

Ví dụ: 2022-07-22 là ngày 22 tháng 7 năm 2022.

Định dạng kiểu ngày giờ : YYYY-MM-DDThh:mm:ss, trong đó: YYYY là 4 số chỉ năm, MM là 2 số chỉ tháng, DD là 2 số chỉ ngày, T là ký hiệu phân tách phần dữ liệu ngày giờ, hh là 2 số chỉ giờ (từ 00 tới 23, không sử dụng AM/PM), mm là 2 số chỉ phút, ss là 2 số chỉ giây. Dữ liệu kiểu ngày giờ thuộc múi giờ GMT+7 (+07:00).

Ví dụ: 2022-07-24T18:39:30 là 18 giờ 39 phút 30 giây ngày 24 tháng 7 năm 2022.

Chú ý: Định dạng số, ngày và ngày giờ nêu trên chỉ áp dụng trong dữ liệu XML.

c) Quy định về đơn vị tiền tệ: Mặc định là “Việt Nam Đồng”.

đ) Quy định về tiêu chí “Ràng buộc” tại các bảng mô tả chi tiết định dạng dữ liệu: Trường hợp tiêu chí “Ràng buộc” quy định là “Bắt buộc (nếu có)”, NNT và CQT phải căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để xác định việc ghi hay không ghi giá trị đối với một chỉ tiêu (“thẻ”) cụ thể.

(Công văn số 4205/TCT-DNNCN ngày 14/11/2022 của Tổng cục Thuế v/v tổ chức triển khai việc hướng dẫn các tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP).

Xem thêm

Thương mại điện tử

otvet Thời hạn nộp thuế thay của chủ sàn TMĐT được quy định thế nào?
otvet Cách lập Thông báo tiếp nhận thông tin thương nhân bán hàng trên sàn TMĐT
otvet Yêu cầu về chữ ký số của thương nhân kinh doanh sàn TMĐT
otvet Chủ sàn TMĐT được cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan thuế
otvet Hồ sơ cần nộp khi khai thuế thay cho cá nhân bán hàng trên sàn TMĐT
otvet Bán hàng trên sàn TMĐT có thể khai thuế theo tháng hoặc quý
otvet Thế nào là hoạt động thương mại điện tử?
otvet Các thông tin chủ sàn TMĐT phải cung cấp cho cơ quan thuế
otvet Những điều cần tuân thủ khi bán hàng trên sàn thương mại điện tử
otvet Các yêu cầu khi kinh doanh sàn thương mại điện tử
otvet Các hình thức kinh doanh được thực hiện trên website thương mại điện tử
otvet Bán hàng trên Tiktok, xuất hóa đơn và khai thuế ra sao?
otvet Ngân hàng phải khai nộp thay thuế cho nhà cung cấp nước ngoài từ thời điểm nào?
otvet Ai bị quản lý thuế trong kinh doanh sàn thương mại điện tử?
otvet Thủ tục đăng ký website thương mại điện tử được giải quyết trong bao lâu?
otvet Lập website bán hàng online phải thông báo với Bộ Công thương
otvet Bán hàng online có cần đăng ký kinh doanh?
otvet Lập website tiếp thị liên kết phải đăng ký với Bộ Công thương
otvet Website không nhằm xúc tiến việc mua bán được miễn đăng ký thương mại điện tử
otvet Thủ tục thông báo website bán hàng với Bộ Công thương