LuatVietnam

blue-check Chuẩn dữ liệu tổng hợp thông tin chi phí KCB BHYT

Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/1/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan (85 trang)
Posted: 31/1/2023 9:06:24 AM | Latest updated: 8/2/2023 9:40:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5642
LuatVietnam

Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ giám định, thanh toán BHYT, gồm:

1. Bảng chỉ tiêu dữ liệu về trạng thái khám bệnh, chữa bệnh (Bảng check-in);

2. Bảng 1: Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh;

3. Bảng 2: Chỉ tiêu chi tiết thuốc;

4. Bảng 3: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư y tế;

5. Bảng 4: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ cận lâm sàng;

6. Bảng 5: Chỉ tiêu chi tiết diễn biến lâm sàng;

7. Bảng 6: Chỉ tiêu hồ sơ bệnh án chăm sóc và điều trị HIV/AIDS;

8. Bảng 7: Chỉ tiêu dữ liệu giấy ra viện;

9. Bảng 8: Chỉ tiêu dữ liệu tóm tắt hồ sơ bệnh án;

10. Bảng 9: Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng sinh;

11. Bảng 10: Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai;

12. Bảng 11: Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội;

13. Bảng 12: Chỉ tiêu dữ liệu giám định y khoa.

Phạm vi áp dụng như sau:

- Bảng check-in: được bệnh viện sử dụng để cung cấp thông tin về trạng thái KCB của người bệnh trên Cổng Tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT.

- Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3, Bảng 4 và Bảng 5: được bệnh viện sử dụng để cung cấp toàn bộ thông tin, dữ liệu điện tử chi tiết về KCB của người bệnh cho cơ quan BHXH phục vụ việc giám định, thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT.

- Bảng 6: được bệnh viện sử dụng để quản lý điều trị người nhiễm HIV.

- Bảng 7, Bảng 8, Bảng 9, Bảng 10 và Bảng 11: được sử dụng để tạo lập các chứng từ giải quyết các chế độ BHXH theo quy định của Thông tư số 56/status1 2017/TT-BYT và Thông tư số 18/2022/TT-BYT .

- Bảng 12: được cơ sở giám định y khoa, các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng để phục vụ công tác giám định y khoa theo quy định của Thông tư số 52/2016/status1 TT-BYT .

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 và các văn bản hướng dẫn, bổ sung liên quan đến Quyết định số 4210/QĐ-BYT hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 18-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5642

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Bảo hiểm y tế

blue-check Quỹ BHYT đã chấp nhận thanh toán chi phí KCB vào ngày nghỉ, ngày lễ
blue-check Danh sách bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB ban đầu trong quý 2/2023
blue-check Sửa đổi chính sách đấu thầu trang thiết bị y tế và thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật English attachment
blue-check Cổng giám định BHYT đã nâng cấp để liên thông giấy khám sức khỏe và giấy chứng sinh
blue-check 02 Phòng khám đa khoa tại TP. HCM ngừng KCB BHYT kể từ 1/3/2023
blue-check Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý II/2023
blue-check Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 5)
blue-check Bổ sung 06 Danh mục mã dữ liệu áp dụng trong thanh toán BHYT
blue-check Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy của nhà thầu vật tư, hóa chất
blue-check Quy trình đăng ký mua thẻ BHYT trực tuyến
blue-check Chuẩn dữ liệu tổng hợp thông tin chi phí KCB BHYT
blue-check Điều chỉnh thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT
blue-check Thay mới Danh mục thuốc được thanh toán BHYT English attachment
blue-check Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý 4/2022
blue-check Điều chỉnh phạm vi nhận đăng ký KCB BHYT quý I/2023 của Bệnh viện 175 (TP. HCM)
blue-check Thay mới Quy trình giám định điều kiện thanh toán BHYT
blue-check Hướng dẫn giám định và quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2021
blue-check Phí BHYT tháng 12/2022 phải đóng trước ngày 25/12
blue-check Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp
blue-check Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (cập nhật Đợt 4)