LuatVietnam

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công có phân biệt theo loại công trình?

Cập nhật 11/11/2022 | Đăng tải: LVN.5586

hoi Thái Tuấn Anh (TPHCM)
Hiện nay, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I có 4 loại: Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giám sát công tác xây dựng công trình giao thông; giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều), giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.
Ngành thi công xây dựng nói chung gắn liền với vật liệu chủ yếu là bê tông cốt thép, kết cấu thép, vật liệu bao che, vật liệu hoàn thiện với các hạng mục cơ bản như công tác đất, nền móng, kết cấu khung, dầm, sàn... nên việc chia nhỏ lĩnh vực là không hợp lý.
Chứng chỉ của tôi được cấp chỉ là giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp (nhiệt điện). Mảng nhiệt điện là một mảng rất nhỏ trong thị trường xây dựng, hiện tại cả nước chỉ có một vài dự án đang triển khai thi công. Điều đó tạo sự khó khăn trong công việc của tôi khi tham gia vào các dự án khác.
Đề nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn, giải thích, làm rõ hơn về phạm vi hoạt động của các loại chứng chỉ giám sát thi công, thiết kế để tránh khó khăn cho các kỹ sư khi đang hành nghề trên thị trường.

luat Bộ Xây dựng:

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đề nghị ông Thái Tuấn Anh nghiên cứu theo quy định nêu trên.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Xây dựng

otvet Xây nhà cấp 4 ở khu vực nông thôn được miễn xin giấy phép xây dựng
otvet Mật độ xây dựng nhà ở tùy thuộc vào quy định của từng địa phương
otvet Dự án điều chỉnh thiết kế cơ sở, cơ quan nào thẩm định?
otvet Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng được lập khi nào?
otvet Có phải thi lại khi xin gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng?
otvet Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng
otvet Có cần thi kiến thức về hạ tầng kỹ thuật khi xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng?
otvet Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công có phân biệt theo loại công trình?
otvet Trường hợp nào chủ đầu tư phải thuê đơn vị độc lập thẩm tra thiết kế?
otvet Giám sát viên thi công xây dựng có yêu cầu chứng chỉ hành nghề?
otvet Thiết kế công trình viễn thông có cần chứng chỉ hành nghề?
otvet Chi phí tư vấn lập dự án xây dựng xác định như thế nào?
otvet Chỉ huy trưởng có được quyền ký biên bản nghiệm thu công trình?
otvet Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị được phép hành nghề trong những lĩnh vực nào?
otvet Mua đất dự án để xây nhà, có cần yêu cầu chủ dự án cấp giấy thông báo khởi công?
otvet Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng
otvet Thanh toán hợp đồng trọn gói có căn cứ theo khối lượng thực tế thi công?
otvet Dự án tại Việt Nam có được lập hồ sơ hoàn công bằng tiếng nước ngoài?
otvet Cách tính chi phí thiết kế cho dự án có nhiều loại công trình
otvet Người chủ trì thiết kế có được kiêm nhiệm làm giám sát trưởng công trình?