LuatVietnam

Lược đồ | Chứng chỉ ngoại ngữ

Tổng số 19 bản ghi | Cập nhật đến: 7-Jul-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 12/6/2023 Danh mục các loại chứng chỉ ngoại ngữ được xét miễn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2023
(Công văn số 2994/SGDĐT-KTKĐ)

Văn bản công bố Danh mục các loại chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc,...) được chấp nhận để miễn thi môn Ngoại ngữ đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Xem thêm

Theo đó, để được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, thí sinh phải có một trong các loại chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức yêu cầu tối thiểu và được cấp bởi các đơn vị như nêu tại Danh mục.

Ngoài ra, chứng chỉ phải có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 27/6/2023 và thí sinh phải nộp bản sao chứng chỉ có công chứng cho cơ sở đăng ký dự thi tốt nghiệp để rà soát, gửi về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (thuộc Sở GD&ĐT Thành phố) trước ngày 15/6/2023.

HƯỚNG DẪN
blue-check 10/9/2022 Điều kiện liên kết với nước ngoài để thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam English attachment
(Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT)

Thông tư quy định chi tiết về điều kiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam và quyền, trách nhiệm của các bên, bao gồm các việc như: đăng ký dự thi, tổ chức địa điểm thi, tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ ngoại ngữ. Xem thêm

Theo đó, bên nước ngoài phải chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chứng minh việc đảm bảo chất lượng của đề thi, tính bảo mật của đề thi, quy trình thi chặt chẽ, an ninh...

Bên Việt Nam phải chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chứng minh việc đảm bảo chất lượng về địa điểm tổ chức thi, cán bộ coi thi, cơ sở vật chất của phòng thi,...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2022.

blue-check 15/1/2020 Bãi bỏ Quy chế cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT English attachment
(Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT)

Thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT kể từ ngày 15/1/2020. Xem thêm

Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT vẫn có giá trị sử dụng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2020.

red-check 15/11/2017 Quy chế thi chứng chỉ ngoại ngữ English attachment
(Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT)

Quy chế này quy định về đối tượng, điều kiện dự thi, hình thức tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho người Việt Nam. Xem thêm

Theo đó, các cá nhân có nhu cầu đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc đều có thể đăng ký dự thi, ngoại trừ trường hợp đang bị cấm thi.

Địa điểm thi tại các trường đại học có đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ (nếu muốn thi từ bậc 1 - 6) hoặc tại Trung tâm ngoại ngữ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở GDĐT (nếu được ủy quyền) quyết định thành lập, các trường cao đẳng sư phạm có đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ (nếu chỉ thi từ bậc 1 - 3).

Hình thức thi trên giấy hoặc trên máy tính (đối với các kỹ năng nghe, đọc, viết). Riêng kỹ năng nói có thể thi nói trực tiếp hoặc thi trên máy tính.

Quy chế này không áp dụng đối với các tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2017.

blue-check 25/3/2022 Danh sách trung tâm, trường đại học được cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học
(Thông báo số 297/TB-QLCL)

Thông báo công bố Danh sách các trung tâm, trường đại học có chức năng tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Xem thêm

Trong đó, bao gồm: 21 trường đại học, học viện có chức năng tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và 121 trung tâm, trường đại học, học viện có chức năng tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học.

blue-check 8/2/2021 Danh sách các trường được cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học
(Thông báo số 138/TB-QLCL)

Văn bản công bố Danh sách các trường được tổ chức thi và cấp các loại chứng chỉ gồm: Xem thêm

1. Chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung 6 bậc (Mục I)

2. Chứng chỉ tin học (Mục II)

3. Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề, chấm thi ngoại ngữ (Mục III)

4. Chứng chỉ tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (Mục IV)

blue-check 8/5/2020 Danh sách các trường được cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
(Thông báo số 691/TB-QLCL)

Công văn thông báo Danh sách các trường đại học, học viện và trung tâm được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, bao gồm: Xem thêm

- Danh sách 14 trường đại học, học viện được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ (mục I)

- Danh sách 134 trường đại học, học viện, trung tâm được tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học (mục II)

- Danh sách 5 trường đại học được tổ chức thi cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi, cán bộ chấm thi ngoại ngữ (mục III)

- Danh sách 7 trường đại học được tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

Công văn có đính kèm mẫu các loại chứng chỉ nêu trên tại phụ lục.

blue-check 5/12/2019 Dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT
(Công văn số 1519/QLCL-QLVBCC)

Công văn yêu cầu các trung tâm dừng ngay kể từ ngày 15/1/2020 việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT do đã bị Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT công bố bãi bỏ. Xem thêm

Đối với các trung tâm đào tạo chứng chỉ tin học, chỉ cho phép sát hạch và cấp chứng chỉ khi đảm bảo chất lượng và đáp ứng các điều kiện về tính pháp lý, cơ sở vật chất, nhân sự, ngân hàng câu hỏi, phần mềm thi trắc nghiệm, công tác tổ chức thi... theo quy định tại Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT . Nếu không đáp ứng điều kiện thì cũng phải dừng ngay việc cấp chứng chỉ.

blue-check 4/10/2019 Thêm 5 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ English attachment
(Thông báo số 1131/TB-QLCL)

Văn bản thông báo bổ sung Danh sách các trường phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học kể từ tháng 9/2019. Xem thêm

Trong đó, có 4 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ tin học gồm:

1. Trường Đại học Trần Đại Nghĩa

2. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

3. Trường Đại học Công nghiệp Vinh

4. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Và 5 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ gồm:

1. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

2. Trường Đại học Trần Đại Nghĩa

3. Trường Đại học Công nghiệp Vinh

4. Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

5. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

blue-check 30/8/2019 Danh sách các trường bị buộc dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học
(Thông báo số 973/QLCL-QLVBCC)

Văn bản thông báo Danh sách các đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học căn cứ theo kết quả thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem thêm

Trong đó, có 04 trường đại học và 3 trung tâm phải dừng cấp chứng chỉ tin học kể từ tháng 8/2019.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ (A, B, C), có đến 42 cơ sở gồm các trường đại học, trường dạy nghề, trung tâm ngoại ngữ phải dừng cấp chứng chỉ kể từ tháng 8/2019.

blue-check 20/5/2019 Danh sách các trường đủ điều kiện cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học
(Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC)

Văn bản thông báo Danh sách các trường đủ điều kiện tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học tại thời điểm ngày 15/5/2019. Xem thêm

Theo đó, có đến 176 trường đại học, học viện, sở giáo dục & đào tạo được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT .

Tuy nhiên, hiện chỉ có 8 trường đại học được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc theo quy định tại Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT, gồm:

1. Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

3. Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế

4. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

5. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

6. Trường Đại học Hà Nội

7. Đại học Thái Nguyên

8. Trường Đại học Cần Thơ

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường không có tên trong danh sách và các chứng chỉ không được cấp theo mẫu công bố tại Thông báo này.

blue-check 2/11/2018 Những cơ sở được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ English attachment
(Công văn số 1552/TCDL-LH)

Theo Bộ Giáo dục & Đào tạo, hiện tại Bộ này đang xem xét lựa chọn đơn vị có đủ năng lực tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc ban hành tại Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT. Vì vậy, đến nay chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc được cấp và chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu. Xem thêm

Hiện nay, chỉ mới có một số cơ sở sau được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam:

- Tổ chức Giáo dục Quốc tế IDP và Hội đồng Anh được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS;

- IIG Việt Nam được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ TOEFL và TOEIC;

- Hội đồng Anh được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ Aptis;

- Phân viện Puskin được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nga TORFL;

- Và một số cơ sở giáo dục hoặc trung tâm được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp (DELF), tiếng Nhật (JLPT), tiếng Trung Quốc (HSK), tiếng Hoa (TOCFL), tiếng Hàn Quốc (TOPIK).

blue-check 30/11/2017 Hướng dẫn tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ
(Công văn số 1807/QLCL-QLT)

Công văn hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành tại Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT . Xem thêm

Theo đó, các trường ĐH, CĐ nếu có tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ thì phải xây dựng Đề án tổ chức thi đáp ứng quy định tại Điều 5 Quy chế và mẫu Đề án ban hành tại Phụ lục 1 Công văn này. Đề án thi phải được gửi về Cục Quản lý chất lượng, đồng thời công bố công khai trên website của trường và Bộ GDĐT.

Ngân hàng câu hỏi thi phải được chuẩn hóa, đảm bảo đủ số lượng cần thiết để xây dựng đề thi theo từng định dạng đề thi. Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi có thể tham khảo theo Phụ lục II Công văn này.

Đối với đề thi phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 12 Quy chế. Các câu hỏi thi, đề thi, thời lượng của các bài thi được xây dựng theo đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT, bám sát định dạng đề thi và hướng dẫn làm đề thi theo từng định dạng đề thi được Bộ GDĐT quy định tại các văn bản liệt kê ở Phụ lục III Công văn này.

THAM KHẢO
blue-check 7/7/2023 Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (cập nhật đến 7/7/2023)
(Thông báo số 1098/TB-QLCL)

Văn bản công bố Danh sách các Trường đại học, Học viện, Trung tâm trực thuộc Trường đại học, Sở GD&ĐT tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ tiếng Việt (dùng cho người nước ngoài).

XEM THÊM
blue-check 23/5/2022 [Hợp nhất] - Quy chế thi chứng chỉ ngoại ngữ
(Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 vào Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

blue-check 5/6/2019 Về điều kiện tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc
(Công văn số 2448/BGDĐT-ĐANN)

Văn bản trả lời về điều kiện được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc của Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX.

blue-check 3/8/2016 Về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của giáo viên
(Công văn số 3765/BGDĐT-GDTX)
blue-check 3/8/2016 Về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên
(Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX)

Văn bản trả lời về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 8/11/2022 Sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của cơ sở liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ với nước ngoài
(Công văn số 5871/BGDĐT-QLCL)

Văn bản yêu cầu Sở Giáo dục & Đào tạo các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý đối với những cơ sở đang thực hiện hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn đảm bảo đúng quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP . Xem thêm

Đồng thời, kiểm tra các điều kiện bảo đảm để tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo đúng quy định tại Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT; chỉ cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài khi có quyết định phê duyệt hoặc gia hạn liên kết tổ chức thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Các cơ sở vi phạm quy định trong hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài phải bị xử lý nghiêm.