LuatVietnam

Chung cư có được phép cấm khách vãng lai ra vào khuôn viên?

Cập nhật 24/4/2023 | Đăng tải: LVN.5691

hoi Phạm Lợi
Mấy ngày trước, bảo vệ chung cư tôi thông báo không cho người không phải là cư dân đi vào trong khu vực công cộng của chung cư để tập thể dục, chạy bộ.
Ngoài ra, chung cư vẫn cho người ngoài vào rút tiền ATM, vào siêu thị, vào chơi tennis và đá bóng trong sân cỏ nhân tạo..., nhìn chung chỉ cho phép vào sử dụng dịch vụ có trả tiền.
Bảo vệ nói đây là lệnh miệng từ ban quản lý, nên không có văn bản thông báo hoặc biển cấm. Tôi xin hỏi việc cấm người dân sống ngoài khu chung cư đi vào khuôn viên chung cư tập thể dục, chạy bộ có đúng không?

luat Luật sư Nguyễn Đại Hải - Công ty Luật FANCI, Hà Nội:

Điều 7 Thông tư 02/2016 quy định về quản lý phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu như sau:

"2. Đối với công trình phục vụ cho sinh hoạt của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư mà thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước quản lý theo dự án được phê duyệt nhưng chưa bàn giao thì chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý các công trình này; sau khi bàn giao cho Nhà nước thì đơn vị được Nhà nước giao quản lý chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì và sử dụng theo đúng mục đích, công năng thiết kế được phê duyệt.

4. Đối với phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư có mục đích để ở thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm cùng quản lý; nếu nhà chung cư phải có đơn vị quản lý vận hành thì giao cho đơn vị quản lý vận hành quản lý phần sở hữu này; trường hợp không thuộc diện phải có đơn vị quản lý vận hành thì hội nghị nhà chung cư quyết định giao cho Ban quản trị nhà chung cư hoặc giao cho đơn vị khác quản lý phần sở hữu chung này.

6. Đối với nhà sinh hoạt cộng đồng của tòa nhà chung cư thì do các chủ sở hữu hoặc Ban quản trị (nếu nhà chung cư có Ban quản trị) hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện quản lý theo quyết định của hội nghị nhà chung cư...."

Như vậy, phần không gian công cộng này sẽ được chia làm 2 trường hợp:

- Nếu nó thuộc diện tích bàn giao cho nhà nước quản lý sau khi đi vào hoạt động: việc cấm là sai, bởi nếu nhà nước quản lý thì đây là không gian sinh hoạt chung của mọi công dân.

- Nếu nó không thuộc diện bàn giao Nhà nước, mà là sở hữu chung của các chủ sở hữu chung cư: ban quản lý Toà nhà sẽ đại diện cho các chủ sở hữu quản lý, vận hành chung cư. Việc cấm hay không cấm, khi đó sẽ tuỳ quyết định của hội nghị nhà chung cư, khi ban hành các quy định, nội quy chung cư.

Nếu bạn là người sống ở chung cư này mà không được họp về nội dung "không cho người không phải là cư dân đi vào trong bên trong khu vực công cộng của chung cư để tập thể dục" thì nội quy này là sai.

Bởi khi có một quy định mới từ ban quản lý Toà nhà đưa ra, nguyên tắc trước đó phải tiến hành họp hội nghị nhà chung cư quy định tại Điều 14, điều 15 Thông tư 02/2016 "quy chế sử dụng nhà chung cư".

Đây là không gian sử dụng chung, sở hữu chung của các chủ sở hữu chung cư nên nếu có thay đổi gì về nội quy toà nhà thì phải được họp và thông qua bởi một buổi họp hội nghị với đa số các chủ sở hữu đồng ý quy định này.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Nhà đất

otvet Có được khởi kiện cò đất chiếm giữ trái phép sổ đỏ?
otvet Không bắt buộc cập nhật số CCCD trên sổ đỏ
otvet Đất có nguồn gốc giao sản xuất có được phép chuyển nhượng?
otvet Không có tên trên hợp đồng mua đất có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Sử dụng đất sai mục đích có được bồi thường khi bị thu hồi?
otvet Điều kiện hợp thức hóa đất mua bằng giấy tay
otvet Từ 20/5/2023, căn hộ du lịch sẽ được cấp sổ đỏ
otvet Xác định quyền sở hữu khi thuê mua nhà ở như thế nào?
otvet Chung cư có được phép cấm khách vãng lai ra vào khuôn viên?
otvet Mỗi tỉnh có quy định riêng về diện tích tối thiểu khi tách thửa
otvet Thủ tục bán đất sở hữu chung khi vợ hoặc chồng không minh mẫn
otvet Đất có giấy chứng nhận tạm thời có được xét cấp sổ đỏ?
otvet Đất tự khai hoang có được công nhận quyền sở hữu?
otvet Thủ tục trích lục hồ sơ địa chính thực hiện như thế nào?
otvet Cơ quan nào đính chính biến động về quyền sử dụng đất?
otvet Có bắt buộc làm thủ tục tách thửa khi xin chuyển mục đích một phần lô đất?
otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Đất bị lấn chiếm có được tách sổ?
otvet Có thể khởi kiện bên bán nếu bàn giao đất đang bị tranh chấp