LuatVietnam

light-check Chương trình đào tạo nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Thông tư số 16/2022/TT-BLĐTBXH ngày 6/9/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia (16 trang)
Posted: 9/9/2022 1:27:48 PM | Latest updated: 12/9/2022 1:46:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5537
LuatVietnam

Chương trình này sẽ trang bị cho người học kiến thức pháp lý về hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và kiến thức liên quan khác để thực hiện việc đánh giá, công nhận trình độ kỹ năng nghề quốc gia của người lao động theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Đối tượng tham gia khóa đào tạo bao gồm những người có nhu cầu cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Nghị định số 31/2015/NĐ-CPstatus2 và cán bộ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chuyên gia, cán bộ kỹ thuật trong doanh nghiệp hoặc nghệ nhân và các cá nhân khác có liên quan.

Chương trình tập trung đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, gồm:

1. Nghiệp vụ chuẩn bị thực hiện một kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo quy mô, đối tượng và các yêu cầu liên quan;

2. Nghiệp vụ thực hiện đánh giá và chấm điểm bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra thực hành trong kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia;

3. Nghiệp vụ về giám sát và xử lý các tình huống phát sinh, các hành vi vi phạm (nếu có) trong kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 21/10/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 21-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5537

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tiêu chuẩn nghề

light-check Chương trình đào tạo nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
blue-check 07 Tiêu chuẩn nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp
blue-check 04 Tiêu chuẩn nghề thuộc lĩnh vực du lịch
blue-check Danh mục trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề khai thác mỏ
blue-check Danh mục trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề khai thác mỏ