LuatVietnam

blue-check Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (áp dụng từ niên khóa 2022-2023)

Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (490 trang)
Posted: 3/8/2022 7:30:59 AM | Latest updated: 29/8/2022 2:07:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5516
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, áp dụng kể từ niên khóa 2022 - 2023 (với lớp 10), niên khóa 2023 - 2024 (với lớp 11) và niên khóa 2024 - 2025 (với lớp 12).

Theo đó, Chương trình giáo dục mới đã bổ sung hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp vào hoạt động giáo dục bắt buộc, với thời lượng bắt buộc là 105 tiết cho tất cả các khối lớp 10, 11, 12.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2022 và thay thế Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 7/11/2006.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5516

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

blue-check Các trường tư thục khi thu học phí phải phát hành hóa đơn
blue-check Một số nội dung mà Sở Giáo dục Đào tạo Tp. HCM sẽ thanh tra trong niên học 2022-2023
blue-check Các trường công lập tại Hà Nội tạm thời chưa thu học phí năm học mới
blue-check Thay mới một số thủ tục trong lĩnh vực giáo dục tại TP. HCM
blue-check Trường công lập tại TP. HCM sẽ không tăng tiền bán trú trong năm học mới
blue-check Lịch mở Cổng thanh toán trực tuyến lệ phí tuyển sinh đại học năm 2022 trên cả nước
blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023 dành cho học sinh TP. HCM
blue-check Hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường
blue-check Các nội dung sẽ thanh tra trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022
blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023
blue-check Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông: Lịch sử trở thành môn học bắt buộc English attachment
blue-check Điều kiện liên kết với nước ngoài để thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam English attachment
blue-check Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (áp dụng từ niên khóa 2022-2023)
blue-check Phương án cắt giảm các thủ tục cấp phép trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
blue-check Mức trần học phí trường công lập chất lượng cao niên khóa 2022-2023 (tại Hà Nội)
blue-check Định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh từ năm 2022 tại Hà Nội
blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 điều trị tại nhà cũng được xét đặc cách tốt nghiệp
blue-check Cơ chế, thủ tục miễn giảm học phí từ năm học 2021-2022 đã được chi tiết hóa trong Nghị định 81/2021/NĐ-CP
blue-check Lịch tuyển sinh đại học và cao đẳng chuyển ngành giáo dục mầm non năm 2022
blue-check Kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022 (thống nhất trên cả nước)