LuatVietnamLogo

blue-check Chương trình khung tập huấn nghiệp vụ vận tải cho tài xế và nhân viên trên xe

Quyết định số 900/QĐ-BGTVT ngày 7/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình khung, tài liệu tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải (45 trang)
Posted: 14/10/2020 2:23:58 PM | Latest updated: 21/10/2020 1:55:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5070
LuatVietnam

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực7/10/2020 (d/m/yyyy)
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5070
Tệp đính kèm

Vận tải đường bộ