LuatVietnam

Chương trình khuyến mại dưới 100 triệu được miễn thông báo với Sở Công thương

Cập nhật 7/12/2022 | Đăng tải: LVN.5600

hoi Lê Quốc Hùng (Hà Nội)
Công ty tôi đang có nhu cầu thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng. Trong tháng 11, khi khách hàng mua sản phẩm điện thoại di động sẽ được tặng sản phẩm khuyến mại (giá trị của sản phẩm khuyến mại bằng 50% giá trị sản phẩm bán ra).
Tổng giá trị khuyến mại công ty thực hiện trong chương trình này dưới 100 triệu đồng. Công ty tôi có cần thực hiện đăng ký thủ tục hành chính thông báo khuyến mại tại Sở Công Thương không?

luat Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương:

Trường hợp thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì thương nhân không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương nếu tổng giá trị quà tặng của chương trình dưới 100 triệu đồng (theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP).

Khi thực hiện hoạt động khuyến mại nêu trên, thương nhân cần tuân thủ quy định tại Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm