LuatVietnam

blue-check Chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa tại Việt Nam đến 2030

Quyết định số 829/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa", mã số: KC.03/21-30 (5 trang)
Posted: 25/5/2022 7:29:44 AM | Latest updated: 9/6/2022 9:28:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5469
LuatVietnam

Chương trình nghiên cứu này nhằm ứng dụng và phát triển các công nghệ cơ khí và tự động hóa, bao gồm:

- Công nghệ trong thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và đưa vào ứng dụng một số sản phẩm cơ khí tiên tiến thuộc danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm.

- Thiết kế, chế tạo và đưa vào sử dụng các loại khuôn mẫu kỹ thuật và đồ gá có độ chính xác và độ bền cao.

- Thiết kế, chế tạo các loại động cơ diesel hiệu năng cao cho máy nông nghiệp.

- Thiết kế, chế tạo và đưa vào sử dụng các loại thiết bị công trình.

- Thiết kế, chế tạo và đưa vào sử dụng các loại hệ thống máy móc thế hệ mới phục vụ nông nghiệp.

- Làm chủ công nghệ, thiết kế và chế tạo các thiết bị phần cứng, các thiết bị chuyên dụng.

- Thiết kế, chế tạo và đưa vào ứng dụng các bộ điều khiển, các cơ cấu chấp hành có độ chính xác cao, các hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất, sản xuất thông minh.

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển của các máy và trung tâm gia công CNC, các loại dụng cụ cắt tốc độ cao, các loại robot thông minh trong công nghiệp và dịch vụ.

- Nghiên cứu, làm chủ công nghệ, xây dựng và phát triển sản phẩm phần mềm công nghiệp thế hệ mới phục vụ cho các thiết bị, hệ thống tự động hóa.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 24-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5469
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ