LuatVietnam

Chuyển đất hàng năm sang đất nông nghiệp khác không phải xin giấy phép

Cập nhật 3/6/2022 | Đăng tải: LVN.5466

hoi Nguyễn Minh Nhân (Tây Ninh)
Tôi có 20.400m2 đất đang là trang trại chăn nuôi heo. Lúc trước tôi chỉ chuyển mục đích sử dụng 10.000m2 từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất nông nghiệp khác, bây giờ tôi muốn chuyển mục đích sử dụng phần đất trồng cây hàng năm khác còn lại sang đất nông nghiệp khác.
Thủ tục và hồ sơ để chuyển đổi như thế nào?

luat Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/1/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 12 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) thì việc chuyển đất cây hàng năm khác sang đất nông nghiệp khác không thuộc trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động theo trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Đề nghị ông liên hệ với UBND cấp huyện nơi có đất để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất