LuatVietnam

blue-check Chuyển ngạch giáo viên có cần chứng chỉ bồi dưỡng?

Công văn số 4306/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 14/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông (4 trang)
Posted: 16/8/2023 8:32:12 AM | Latest updated: 16/8/2023 10:20:33 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn một số nội dung về tiêu chuẩn bổ nhiệm, chuyển ngạch, xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT .

Theo đó, khi bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học từ các Thông tư 20/2015/TT-BGDĐT-BNV, 21/2015/TT-BGDĐT-BNV, 22/2015/TT-BGDĐT-BNV sang chức danh nghề nghiệp tương ứng quy định tại các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, chỉ căn cứ vào tiêu chuẩn trình độ đào tạo và thời hạn giữ hạng thấp hơn liền kề, không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng được bổ nhiệm, kể cả chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Khi thực hiện việc chuyển hạng chức danh nghề nghiệp cho các trường hợp giáo viên chưa được bổ nhiệm chức danh đúng với cấp học đang giảng dạy hoặc thay đổi vị trí việc làm mà chức danh đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới, cũng không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh của vị trí việc làm được chuyển.

Tuy nhiên, nếu sau khi được bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh, nếu giáo viên có nhu cầu đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên hạng chức danh cao hơn liền kề thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu