LuatVietnam

blue-check Chuyển nhượng BĐS, được trừ giá đất khi tính thuế GTGT

Công văn số 43725/CTHN-TTHT ngày 6/9/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định giá tính thuế GTGT đối với chuyển nhượng bất động sản (3 trang)
Posted: 8/9/2022 8:41:45 AM | Latest updated: 9/9/2022 12:22:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5533
LuatVietnam

Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS hiện nay được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CPstatus2 và điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Theo đó, doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT trên toàn bộ giá chuyển nhượng BĐS mà được giảm trừ phần giá đất trước khi tính thuế.

Kể từ ngày 12/9/2022, giá đất được trừ khi tính thuế chuyển nhượng BĐS sẽ thực hiện theo quy định mới tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5533

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Chuyển nhượng BĐS, được trừ giá đất khi tính thuế GTGT
blue-check Không nên mua đất hỗn hợp để thực hiện dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các công ty môi giới không bắt buộc phải chia sẻ dữ liệu giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các quy định cần biết khi doanh nghiệp FDI kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Về nguyên tắc xác định khu vực được chuyển nhượng đất cho người dân tự xây nhà ở
blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment
blue-check Về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Quy định mới về thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS English attachment
blue-check Một người có được điều hành nhiều sàn giao dịch BĐS? English attachment
blue-check Đất do Nhà nước giao mới được phân lô bán nền
blue-check Có được sáp nhập dự án BĐS nhận chuyển nhượng vào dự án đang thực hiện? English attachment
blue-check Quốc hội yêu cầu tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực BĐS và thương mại điện tử
blue-check Thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, khai nộp thuế TNDN thế nào?
blue-check Các Cục Thuế không được ngâm hồ sơ khai thuế của các giao dịch chuyển nhượng BĐS
blue-check Điều kiện phê duyệt đồng thời dự án và chủ dự án nhà ở thương mại
blue-check Tư vấn bất động sản không được xuất hóa đơn theo kỳ
blue-check Chỉ các công ty BĐS mới được nhận chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Những lưu ý khi doanh nghiệp FDI đầu tư kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Các quy định hiện hành về giao dịch BĐS English attachment