LuatVietnam

blue-check Chuyển nhượng BĐS ngoài tỉnh, kê khai và nộp thuế theo quy định nào?

Công văn số 12765/CTHN-TTHT ngày 20/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (5 trang)
Posted: 23/3/2023 8:01:05 AM | Latest updated: 24/3/2023 9:12:25 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5664
LuatVietnam

Trường hợp Công ty có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoài tỉnh (không thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ) thì kê khai, tính thuế, phân bổ, nộp thuế theo các quy định sau:

- Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

- Khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế TNDN theo quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Thuế suất GTGT áp dụng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là 10%. Giá tính thuế GTGT được trừ giá đất theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5664

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Phụ phí ngoài giá thuê văn phòng vẫn phải tính thuế GTGT
blue-check Chủ đầu tư không được miễn LPTB phần diện tích đất xây nhà cho thuê và sử dụng nội bộ
blue-check Các dự án nhà ở và BĐS sẽ được tháo gỡ rào cản pháp lý và nguồn vốn tín dụng
blue-check Chuyển nhượng BĐS ngoài tỉnh, kê khai và nộp thuế theo quy định nào?
blue-check Một số giải pháp của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản English attachment
blue-check Chuyển nhượng BĐS tại tỉnh khác phải phân bổ thuế GTGT và thuế TNDN
blue-check Chuyển nhượng công trình trên giấy, cá nhân phải trích nộp 2% thuế
blue-check Chuyển nhượng quyền thuê nhà có phải nộp thuế?
blue-check Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường nhà ở và BĐS
blue-check Các điều kiện cần đáp ứng để được chấp thuận là nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Bán nhà hình thành trong tương lai không cần giấy xác nhận đủ điều kiện của Sở Xây dựng
blue-check Về điều kiện góp vốn kinh doanh bằng nhà ở English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà ở của dự án ngoài tỉnh phải khai thuế GTGT riêng
blue-check Định hướng hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng, nhà ở, bất động sản
blue-check Các hình thức sử dụng đất được đầu tư dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà dự án ở ngoài tỉnh phải khai thuế GTGT riêng
blue-check Về căn cứ xác định loại nhà ở riêng lẻ trong các dự án nhà ở
blue-check Những lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Dịch vụ quản lý tòa nhà văn phòng có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Các lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment