LuatVietnam

blue-check Chuyển nhượng công trình trên giấy, cá nhân phải trích nộp 2% thuế

Công văn số 158/TCT-DNNCN ngày 17/1/2023 của Tổng cục Thuế về thuế TNCN chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai (2 trang)
Posted: 24/2/2023 3:21:59 PM | Latest updated: 27/2/2023 8:41:45 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5646
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý, việc xác định giá chuyển nhượng và cách tính thuế TNCN đối với giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán công trình hình thành trong tương lai đã được quy định tại Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 .

Cụ thể, theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 và Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 , thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trong đó có chuyển nhượng hợp đồng mua bán công trình hình thành trong tương lai) chịu thuế TNCN với thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng; trường hợp hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng thấp hơn tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân với giá đất và giá tính phí trước bạ công trình xây dựng do UBND cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng được xác định theo giá của UBND nhân với tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5646

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Chuyển nhượng BĐS ngoài tỉnh, kê khai và nộp thuế theo quy định nào?
blue-check Một số giải pháp của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản English attachment
blue-check Chuyển nhượng BĐS tại tỉnh khác phải phân bổ thuế GTGT và thuế TNDN
blue-check Chuyển nhượng công trình trên giấy, cá nhân phải trích nộp 2% thuế
blue-check Chuyển nhượng quyền thuê nhà có phải nộp thuế?
blue-check Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường nhà ở và BĐS
blue-check Các điều kiện cần đáp ứng để được chấp thuận là nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Bán nhà hình thành trong tương lai không cần giấy xác nhận đủ điều kiện của Sở Xây dựng
blue-check Về điều kiện góp vốn kinh doanh bằng nhà ở English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà ở của dự án ngoài tỉnh phải khai thuế GTGT riêng
blue-check Định hướng hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng, nhà ở, bất động sản
blue-check Các hình thức sử dụng đất được đầu tư dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà dự án ở ngoài tỉnh phải khai thuế GTGT riêng
blue-check Về căn cứ xác định loại nhà ở riêng lẻ trong các dự án nhà ở
blue-check Những lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Dịch vụ quản lý tòa nhà văn phòng có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Các lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Kế hoạch sửa đổi các luật thuế liên quan đến BĐS
blue-check Điều kiện bán nhà dự án đã nghiệm thu
blue-check Chuyển nhượng BĐS, được trừ giá đất khi tính thuế GTGT