LuatVietnam

blue-check Chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải chịu thuế TNCN như chuyển nhượng chứng khoán English attachment

Công văn số 4554/TCT-DNNCN ngày 6/12/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN (1 trang)
Posted: 27/2/2023 7:48:38 AM | Latest updated: 28/2/2023 5:00:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5646 | Vietlaw: 602
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý, theo quy định tại khoản 1, khoản 7 Điều 4 Luật số 54/2019/QH14, "quyền mua cổ phần" là một loại chứng khoán. Theo đó, cá nhân khi chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải chịu thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán.

Giá chuyển nhượng quyền mua cổ phần làm căn cứ tính thuế được xác định theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng (Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5646

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV4554_06122022TCT[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Bán cổ phiếu, lập hóa đơn thế nào?
blue-check Bãi bỏ thủ tục đăng ký, lưu ký cổ phần trúng đấu giá kể từ 10/5/2023
blue-check Tạm cho phép ngân hàng mua lại trái phiếu doanh nghiệp đến 31/12/2023 English attachment
blue-check Đính chính về lãi suất và phân bổ khối lượng mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ của KBNN
blue-check Về đơn giá ghi trên hóa đơn bán chứng khoán phái sinh
blue-check Hướng dẫn khai thuế khi chia hoặc nhận cổ tức
blue-check Chuyển nhượng chứng khoán tại Việt Nam, bên nước ngoài phải nộp 0,1% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Cho phép ân hạn và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp bằng tài sản khác English attachment
blue-check Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
blue-check Sửa đổi quy định về giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc English attachment
blue-check Thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
blue-check Chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải chịu thuế TNCN như chuyển nhượng chứng khoán English attachment
blue-check Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp thanh toán đúng hạn gốc và lãi trái phiếu
blue-check Bán chứng khoán của cá nhân phải trích nộp 0,1% thuế
blue-check Phương án kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần English attachment
blue-check Thay mới Quy chế sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh
blue-check Sửa đổi Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD