LuatVietnam

blue-check Chuyển nhượng quyền phát thải được miễn nộp thuế English attachment

Công văn số 3327/TCT-CS ngày 4/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (1 trang)
Posted: 7/9/2023 7:58:40 AM | Latest updated: 11/9/2023 2:37:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5779 | Vietlaw: 627
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp có khoản thu từ chuyển nhượng quyền phát thải thì khoản tiền này được miễn khai nộp thuế GTGT.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) lần đầu của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải cũng thuộc diện miễn nộp thuế TNDN, nhưng phải đảm bảo điều kiện khi bán hoặc chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải phải được cơ quan có thẩm quyền về môi trường xác nhận theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 3885/TCT-CSTài trợ kèm quảng cáo sẽ không được chấp nhận là chi phí hợp lý về tài trợ

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5779

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu