LuatVietnam

Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm

Cập nhật 21/11/2022 | Đăng tải: LVN.5585

hoi Nguyễn Nghĩa Thông (Sóc Trăng)
Khi tham dự thầu gói thầu trên, nhà thầu X kê khai đã thực hiện 1 hợp đồng tương tự với vai trò là nhà thầu phụ và cung cấp các tài liệu sau:
- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu công trình giữa nhà thầu Y (nhà thầu chính) với chủ đầu tư (dự án được điều chỉnh bởi Luật Đấu thầu);
- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn GTGT giữa nhà thầu Y và nhà thầu X;
- Hợp đồng đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu về giá trị và tính chất tương tự.
Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia kiểm tra các tài liệu mà nhà thầu X cung cấp và nhận thấy: Khối lượng mà nhà thầu X tham gia > 10% giá trị hợp đồng giữa nhà thầu Y ký với chủ đầu tư. Nhà thầu X cũng không có tên trong danh sách và cũng không được chủ đầu tư chấp thuận là nhà thầu phụ, nghĩa là đã đầy đủ điều kiện để chứng minh nhà thầu Y đã vi phạm hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.
Ý kiến của tổ chuyên gia: Hợp đồng mà nhà thầu Y ký với nhà thầu X mặc dù đã vi phạm hành vi chuyển nhượng thầu, nhưng việc chuyển nhượng thầu lỗi thuộc về nhà thầu Y không thuộc trách nhiệm của nhà thầu X. Thực tế, nhà thầu X đã hoàn thành trách nhiệm với nhà thầu Y đúng theo hợp đồng đã ký (biên bản nghiệm thu, hóa đơn GTGT xuất cho nhà thầu Y phần khối lượng theo hợp đồng), như vậy nhà thầu X đã thực hiện hợp đồng này với tư cách là nhà thầu phụ đúng căn cứ theo quy định tại Khoản 36, Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013: "Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính", hợp đồng đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu về giá trị và tính chất tương tự, do đó nhà thầu X được đánh giá là đạt yêu cầu về việc thực hiện hợp đồng tương tự
Ý kiến của đơn vị thẩm định: Hợp đồng mà nhà thầu Y ký với nhà thầu X đã vi phạm hành vi chuyển nhượng thầu, do đó hợp đồng mà nhà thầu X cung cấp phải loại bỏ và không được xem xét, do đó nhà thầu X không được đánh giá là đạt yêu cầu của hồ sơ mời thầu về việc thực hiện hợp đồng tương tự với vai trò nhà thầu phụ.
Hai ý kiến trên ý kiến nào là đúng?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Khoản 36, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính.

Khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu quy định một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết; chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

Theo đó, việc đánh giá nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu hay không thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?
otvet Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm
otvet Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?
otvet Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn nhà thầu theo quy định nào?
otvet Từ 1/8/2022, đấu thầu qua mạng phải áp dụng theo quy định mới
otvet Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp
otvet Dịch vụ đấu giá bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ được mời doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dự thầu
otvet Gói thầu mua sắm quy mô nhỏ có được miễn tiêu chí kinh nghiệm của nhà thầu?
otvet Nhà thầu cùng lúc tham gia nhiều gói thầu của dự án, đánh giá năng lực thế nào?
otvet Có được yêu cầu nhà thầu bổ sung thông tin hợp đồng chưa khai trên webform?
otvet Nhà thầu giám sát bắt buộc phải độc lập với nhà thầu thi công
otvet Những lưu ý khi điều chỉnh hợp đồng thầu
otvet Cách tính hiệu lực của hồ sơ dự thầu
otvet Sử dụng biểu mẫu nào để lập báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu xây lắp?
otvet Công ty có vốn góp Nhà nước có cần đấu thầu khi mua nguyên vật liệu?
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng có được áp dụng đấu thầu rộng rãi?
otvet Điều kiện tham gia đấu thầu dự án xã hội hóa
otvet Có được chỉ định thầu căn cứ theo bảng báo giá?
otvet Công ty con có được thực hiện thay hợp đồng thầu cho công ty mẹ?