LuatVietnam

blue-check Chuyển quyền thuê đất giữa các DNCX, miễn thuế GTGT nhưng phải nộp thuế TNDN

Công văn số 36823/CTHN-TTHT ngày 28/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT, TNDN đối với chuyển nhượng quyền thuê đất (8 trang)
Posted: 24/8/2022 8:08:36 AM | Latest updated: 26/8/2022 11:39:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5525
LuatVietnam

Trường hợp DNCX chuyển nhượng quyền thuê đất trong khu công nghiệp cho DNCX khác sẽ được miễn nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Tuy nhiên, phải khai nộp thuế TNDN theo diện chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Điều 9 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

Việc xác định giá vốn và chi phí chuyển nhượng được trừ khi tính thuế TNDN, thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 17 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

Thủ tục khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản, thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Về thời điểm xuất hóa đơn, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 (nếu chỉ chuyển quyền thuê đất, không kèm tài sản) hoặc điểm d khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 (nếu chuyển nhượng quyền thuê đất kèm tài sản trên đất).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5525

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Hàng của DNCX thuê gia công trong nội địa được miễn khai hải quan
blue-check Cho DNCX thuê tài chính, thủ tục hải quan thế nào?
blue-check Hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu nhập khẩu cũng được miễn thuế English attachment
blue-check Về điều kiện miễn thuế đối với nhà thầu nhập khẩu hàng hóa xây dựng cho DNCX English attachment
blue-check Bán thanh lý tài sản, trường hợp nào DNCX phải khai hải quan?
blue-check Hải quan chỉ giám sát qua camera đối với DNCX có rủi ro English attachment
blue-check Máy móc thiết bị của DNCX đem cho thuê có bị tước ưu đãi? English attachment
blue-check Không xét điều kiện giám sát hải quan khi cấp giấy phép thành lập DNCX
blue-check Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT English attachment
blue-check Thủ tục gia công cho DNCX thực hiện tương tự như gia công cho nước ngoài
blue-check DNCX nộp thuế khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT khi bán thanh lý vào nội địa và hàng xuất khẩu
blue-check Thủ tục khai hải quan và nộp thuế khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường
blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check Chuyển quyền thuê đất giữa các DNCX, miễn thuế GTGT nhưng phải nộp thuế TNDN
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment
blue-check DNCX sử dụng loại HĐĐT bán hàng để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ
blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công