LuatVietnam

Có bắt buộc chuyển sang thuê đất theo Luật mới đối với đất đã được giao trước đây?

Cập nhật 9/8/2022 | Đăng tải: LVN.5587

hoi CÔNG TY TNHH MTV DVCI HUYỆN CẦN GIỜ
Công ty quản lý các địa chỉ nhà, đất có nguồn gốc từ chuyển nhượng và được giao đất có thu tiền sử dụng đất gồm:
- Nhà lưu trú công nhân, được công ty mua từ Công ty Phát triển nhà huyện Cần Giờ năm 1998 với giá trị là 100.000.000 đồng.
- Văn phòng Đội Xây lắp An Nghĩa tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ Công ty được giao đất năm 2006 có thu tiền sử dụng đất số tiền là 41.738.188 đồng.
- Trạm cấp nước Cầu cảng tại đường Nguyễn Phan Vinh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Công ty được giao đất có thu tiền sử dụng đất số tiền là 206.892.000 đồng (đã nộp tiền sử dụng đất năm 2013).
Căn cứ quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 và tại Điều 2 của Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giao tài sản cố định cho Công ty Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ để chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty phải lập thủ tục thuê đất các khu đất được giao). Công ty được lựa chọn hình thức thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Trên cơ sở đó Công ty điều chỉnh sử dụng các khu đất trên từ hình thức giao đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất sang hình thức cho thuê đất trả tiền thuê đất. Như vậy số tiền công ty đã mua và đã nộp tiền sử dụng đất nêu trên sẽ được cấn trừ vào tiền thuê đất phải trả hàng năm (sau khi chuyển sang hình thức thuê đất) hay được ngân sách thanh toán lại một lần.

luat Sở Tài Nguyên và Môi trường TP. HCM:

Theo Khoản 1 Điều 60 Luật đất đai 2013, “tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật này đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này” và theo Khoản 3 Điều này, “tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật này đã nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này”.

Do đó, trường hợp đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc đã nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành thì không phải chuyển sang thuê đất.

Công ty phải quản lý, sử dụng nhà, đất theo đúng quy định pháp luậ về quản lý, sử dụng tài sản công.

Xem thêm

Nhà đất

otvet Chuyển đất vườn thành đất ở, có bị khống chế hạn mức?
otvet Nhà cho tặng nếu đã làm thủ tục sang tên có được đòi lại?
otvet Các lô đất nhỏ hơn mức tối thiểu tách thửa vẫn được phép chuyển nhượng
otvet Không bắt buộc điều chỉnh hợp đồng thuê nhà khi đổi CMND sang CCCD
otvet Ghi thêm tên các đồng sở hữu vào sổ đỏ, thủ tục thế nào?
otvet Đất nông nghiệp có được phép tách thửa?
otvet Có được cải tạo công trình trên đất quy hoạch chưa thu hồi?
otvet Các trường hợp phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ
otvet Các khoản lệ phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ từ 2022
otvet Cho thuê lại một phần căn nhà vẫn phải có sự đồng ý của chủ nhà
otvet Thế nào là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép?
otvet Cách nào đòi lại đất cho con mượn xây nhà?
otvet Những giấy tờ cần nộp khi xin cấp lại sổ đỏ bị mất
otvet Tự ý san lấp đất ở có bị phạt?
otvet Thủ tục đổi sổ đỏ sang mẫu mới
otvet Điều kiện mua nhà tại Việt Nam đối với người nước ngoài
otvet Làm thủ tục sang tên thế nào nếu không có sổ đỏ?
otvet Có bắt buộc chuyển sang thuê đất theo Luật mới đối với đất đã được giao trước đây?
otvet Điều kiện đăng ký quyền sử dụng đất đối với doanh nghiệp nhà nước
otvet Thủ tục giao đất sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng