LuatVietnam

blue-check Có cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh?

Công văn số 6097/CTHN-TTHT ngày 16/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế TNCN (5 trang)
Posted: 20/2/2023 10:56:36 AM | Latest updated: 21/2/2023 8:49:25 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5641
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty chi trả tiền lương cho người lao động của Chi nhánh ở các tỉnh thuộc diện phải phân bổ thuế TNCN cho từng tỉnh theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 19 thì số thuế TNCN được xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế TNCN của Công ty và không phải xác định lại khi quyết toán thuế.

Đối với người lao động tự quyết toán thuế TNCN, hồ sơ khai quyết toán được nộp tại cơ quan thuế quản lý đơn vị nơi đã đăng ký giảm trừ gia cảnh (điểm b2 khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Trường hợp Công ty có người nước ngoài là cá nhân cư trú, phát sinh tiền lương được trả từ nước ngoài thì người đó phải tự nộp hồ sơ khai thuế TNCN cho cơ quan thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam. Nếu nơi phát sinh công việc của người nước ngoài không ở tại Việt Nam thì nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi người này cư trú (điểm a.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5641

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Các trường hợp miễn khai quyết toán thuế năm 2022 đối với cá nhân
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Các trường hợp người lao động được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
blue-check Những cá nhân phải khai quyết toán thuế năm 2022
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn sử dụng EtaxMobile để khai quyết toán thuế TNCN
blue-check Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Cách lập và nộp trực tuyến tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2023
blue-check Các lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Thuế TNDN tạm nộp của 04 quý phải đảm bảo không ít hơn 80% quyết toán English attachment
blue-check Có cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh?
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế nếu cùng lúc có HĐLĐ tại nhiều nơi English attachment
blue-check Người lao động phải có MST mới được ủy quyền cho công ty quyết toán thay thuế TNCN
blue-check Mẫu quyết toán thuế TNDN dành cho chi nhánh ngoài tỉnh đang hưởng ưu đãi
blue-check Miễn quyết toán thu nhập vãng lai dưới 10 triệu/tháng
blue-check Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế đối với lao động có thu nhập vãng lai
blue-check Làm thế nào nếu không gửi được tờ khai quyết toán thuế TNCN qua Cổng dịch vụ công
blue-check Cẩm nang khai quyết toán thuế TNCN năm 2021
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2021