LuatVietnam

Có được đi làm ở địa phương khác trong thời gian bị án treo?

Cập nhật 8/8/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Đuc Toan
Em tôi bị kết án một năm tù treo với thời gian thử thách hai năm. Vậy trong thời gian này, cậu ấy xin vào làm công nhân ở xí nghiệp của tỉnh khác được không?

luat Luật sư Võ Đan Mạch - Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha:

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, trong thời gian thử thách, tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục.

Điều 41 Bộ luật Hình sự cũng quy định, trong trường hợp tòa án áp dụng hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người đó phải tuân thủ. Ngoài công việc bị cấm, người này hoàn toàn có thể làm công việc khác phù hợp với khả năng, nguyện vọng của bản thân.

Nếu tòa án không áp dụng hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, người được hưởng án treo vẫn có quyền đảm nhiệm chức vụ hoặc làm bất cứ nghề gì.

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định về giải quyết việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được hưởng án treo như sau:

- Người được hưởng án treo có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng và phải xin phép, phải thực hiện khai báo tạm vắng. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú mỗi lần không quá 60 ngày và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không được vượt quá một phần ba thời gian thử thách.

- Người được hưởng án treo khi vắng mặt tại nơi cư trú phải có đơn xin phép và được sự đồng ý của UBND cấp xã. Người được hưởng án treo khi đến nơi cư trú mới phải trình báo với công an cấp xã nơi mình đến tạm trú, lưu trú; hết thời hạn tạm trú, lưu trú phải có xác nhận của UBND hoặc công an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú.

Như vậy, em trai của bạn vẫn có thể đi làm ở địa phương khác, trừ trường hợp bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được ghi trong bản án, đồng thời phải xin phép, khai báo tạm trú, tạm vắng với UBND và công an cấp xã theo quy định nêu trên.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?
otvet Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương
otvet Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH
otvet Có thể tra cứu tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Tuổi nghỉ hưu có thể tra cứu tại Phụ lục I, II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Giảng dạy ở vùng núi có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu năm 2022
otvet Lương hưu của công chức tính theo quy định nào?
otvet Nghỉ hưu phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH