LuatVietnam

blue-check Có được điều chỉnh hợp đồng xây dựng theo chính sách giảm 2% thuế GTGT?

Công văn số 1933/BXD-KTXD ngày 1/6/2022 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh thuế GTGT đối với hợp đồng trọn gói (1 trang)
Posted: 8/6/2022 8:39:10 AM | Latest updated: 15/6/2022 10:09:49 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP, trường hợp việc thay đổi chính sách pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến hợp đồng xây dựng thì các bên được điều chỉnh hợp đồng tương ứng với phần công việc bị ảnh hưởng của sự thay đổi chính sách.

Theo đó, trường hợp hợp đồng xây dựng đã ký kết thuộc đối tượng được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì các bên được điều chỉnh hợp đồng tương ứng với phần công việc được giảm thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Lược đồ
GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 24-Jun-2022
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xây dựng