LuatVietnamLogo

Có được dùng lại thẻ BHYT hộ gia đình sau khi nghỉ công ty?

Cập nhật 16/10/2020 | Đăng tải: LVN.5067

hoi Phạm Nhung Thảo (TP. HCM)
Tôi có 2 thẻ BHYT, 1 thẻ mua theo hộ gia đình, 1 thẻ do doanh nghiệp đóng. Hiện tôi đã nghỉ làm. Nếu thẻ BHYT của doanh nghiệp bị cắt thì tôi có sử dụng lại thẻ BHYT hộ gia đình được không?
Trường hợp thẻ BHYT theo hộ gia đình của tôi đã bị cắt thì phải làm gì để được cấp lại?

luat BHXH Việt Nam:

Theo nội dung câu hỏi, trường hợp của bà đã nghỉ làm tại doanh nghiệp. Vì vậy, thẻ BHYT đã cấp cho bà theo đối tượng người lao động chỉ có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối cùng của tháng báo giảm (tương ứng với số tiền doanh nghiệp đã đóng BHYT).

Để tránh gián đoạn tham gia BHYT quá 3 tháng, ảnh hưởng đến thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ (mới) và quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục theo quy định của Luật BHYT, bà cần nhanh chóng liên hệ và cung cấp mã số BHXH in trên thẻ BHYT cấp trước đó cho Đại lý thu BHXH hoặc BHXH quận, huyện nơi cư trú để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tiếp tục tham gia đóng BHYT và được cấp thẻ BHYT (mới) theo đối tượng hộ gia đình.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm