LuatVietnam

Có được hủy tờ khai nhập sai đồng tiền thanh toán?

Cập nhật 23/10/2018 | Đăng tải: LVN.5585

hoi Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Dk
Công ty chúng tôi có nhập khẩu 1 lô hàng qua cửa khẩu DHL, với tổng thuế phải nộp là khoảng trên 4 triệu đồng. Tuy nhiên trong quá trình nhập tiền cước vận chuyển đã nhập sai đồng tiền vận chuyển làu USD thay vì VND nên dẫn đến tổng tiền thuế lên hơn 4 tỉ đồng, tờ khai lại luồng xanh nên không truyền bổ sung được.
Do hàng cần lấy gấp để kịp tiến độ dự án, chúng tôi đã truyền lại tờ khác và cũng luồng xanh nên đã đóng thuế lấy hàng. Sau đó chúng tôi có làm công văn xin hủy tờ khai truyền sai đồng tiền vận chuyển nhưng vẫn không được Hải quan chuyển phát nhanh đồng ý cho hủy.
Chúng tôi có được hủy tờ khai sai đồng tiền vận chuyển dẫn đến chênh lệch tiền thuế hơn 4 tỉ đồng (thực tế tiền thuế chỉ trên 4 triệu đồng thôi)? Nếu không cho hủy thì có cách xử lý nào để không bị treo tiền thuế 4 tỉ này không?

luat Bộ phận tư vấn:

Tại khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định về các trường hợp hủy tờ khai. Theo đó, trường hợp của quý Công ty không thuộc trường hợp hủy tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Đối với thủ tục xử lý tiền thuế, đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012, điểm a khoản 1 Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP và khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xem thêm

Thủ tục hải quan

otvet Quy định cần biết về thông báo cơ sở gia công, sản xuất
otvet Cách khai "người xuất khẩu" trên tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu nhập khẩu
otvet Chuyển giao nguyên liệu giữa các hợp đồng gia công có phải thông báo với hải quan?
otvet Sửa đổi mã loại hình trên tờ khai hải quan có bị phạt?
otvet Hủy tờ khai hải quan đăng ký trùng có bị phạt?
otvet DNCX nhập khẩu tài sản cố định, khai mã loại hình nào?
otvet Tái nhập hàng trả lại từ doanh nghiệp ưu tiên có được miễn kiểm tra thực tế?
otvet Chuyển đổi đồng tiền thanh toán sau khi đã thông quan phải khai lại tờ khai hải quan
otvet Mã loại hình nhập khẩu có thể tra cứu ở đâu?
otvet Tra cứu mã kho tập kết hàng xuất khẩu như thế nào?
otvet Bên nhận gia công lại có phải khai hải quan?
otvet Hàng nhập từ kho ngoại quan có được đăng ký tờ khai ở nơi khác?
otvet Tên sản phẩm trên tờ khai xuất khẩu phải thống nhất với tờ khai nhập khẩu ban đầu
otvet Thủ tục khai báo hàng xuất khẩu đóng chung container
otvet Thanh lý máy móc nhập khẩu vào kho ngoại quan, khai mã loại hình nào?
otvet Điều kiện khai hải quan theo loại hình XNK tại chỗ
otvet Thủ tục khai hải quan khi chuyển nguyên liệu nhập gia công sang SXXK
otvet Khai bổ sung tờ khai luồng vàng có bị xử phạt?
otvet "Tên hàng" được khai bổ sung sau thông quan
otvet Bên mua lại hàng nhập khẩu có thể trực tiếp làm thủ tục hải quan