LuatVietnam

Có được khai nhận thừa kế đất chưa cấp sổ đỏ?

Cập nhật 9/2/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Tạ Duy Việt (Bình Phước)
Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp sau:
Đất nhận chuyển nhượng năm 1992, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng ổn định từ đó đến nay. Hộ gia đình cử người chị đầu kê khai, tuy nhiên chưa được cấp Giấy chứng nhận thì chị mất. Năm 2022, mẹ là người thừa kế duy nhất, kê khai nhận di sản là thửa đất trên. Khi đăng ký làm Giấy chứng nhận thì bị từ chối với lý do, không đáp ứng điều kiện tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (do đất cấp Giấy chứng nhận lần đầu nhưng nhận thừa kế sau ngày 1/7/2014 nên Luật chưa có hướng dẫn).
Như vậy có đúng không, trường hợp này cần làm thủ tục gì để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Điều 168 Luật Đất đai quy định về thời điểm thực hiện quyền của người sử dụng đất, theo đó trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Căn cứ quy định nêu trên thì người sử dụng đất chỉ được thực hiện quyền thừa kế khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông được biết.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Di chúc - Thừa kế

otvet Người nghỉ hưu có được nhận thừa kế đất nông nghiệp?
otvet Khai nhận thừa kế đất chưa có sổ đỏ phải nộp đơn ở tòa
otvet Người nước ngoài có được lập di chúc cho tài sản tại Việt Nam?
otvet Di chúc miệng mặc nhiên hết hiệu lực sau 3 tháng nếu người lập di chúc còn sống
otvet Có được khai nhận thừa kế đất chưa cấp sổ đỏ?
otvet Thời hiệu khai nhận thừa kế nhà đất là 30 năm
otvet Điều kiện sang tên đất hưởng thừa kế
otvet Làm thế nào khai nhận thừa kế nếu người mất đã thay đổi họ tên?
otvet Anh, chị, em có được thừa kế tài sản của nhau?
otvet Cha mẹ chồng có được chia thừa kế phần tài sản chung của vợ chồng?
otvet Thủ tục chia thừa kế tài sản không có di chúc
otvet Cách chia thừa kế nhà đồng sở hữu
otvet Có được rút lại văn bản từ chối nhận thừa kế?
otvet Những ai đương nhiên được thừa kế dù không có tên trong di chúc?
otvet Chia thừa kế theo di chúc có cần giấy đăng ký kết hôn?
otvet "Sim số đẹp" có được xem là di sản của người mất?
otvet Cha mẹ vẫn được hưởng ít nhất 2/3 suất thừa kế dù không có tên trong di chúc
otvet Tranh chấp tài sản thừa kế nếu không thỏa thuận được phải đưa ra tòa
otvet Người mất năng lực hành vi dân sự vẫn được quyền hưởng thừa kế
otvet Cách chia thừa kế tài sản chung của ba mẹ