LuatVietnam

Có được mua thẻ BHYT ở nơi tạm trú?

Cập nhật 25/9/2022 | Đăng tải: LVN.5550

hoi Không nêu tên
Người tạm trú mua bảo hiểm y tế ở đâu?

luat Báo Lao động:

Căn cứ quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi, bổ sung 2014, các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bao gồm:

Nhóm 1: Nhóm do người lao động và sử dụng lao động đóng:

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 03 tháng trở lên; người là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, viên chức, công chức;

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Nhóm 2: Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng:

Người hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bệnh cần chữa trị dài ngày…

Nhóm 3: Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng:

Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, binh sỹ quân đội, công an; quân nhân; học viên cơ yếu;

Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng…

Nhóm 4: Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng:

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Học sinh, sinh viên.

Nhóm 5: Nhóm tham gia theo hộ gia đình.

Đối với những người làm việc, học tập ở các tỉnh, thành phố khác nơi đăng ký thường trú, nếu có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế thì cần xác định mình thuộc nhóm đối tượng nào.

Nếu thuộc các nhóm 1, 2, 3, 4 thì họ sẽ tham gia bảo hiểm y tế tại nơi làm việc, học tập hoặc được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Riêng nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định gồm: Người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, trừ các đối tượng thuộc nhóm khác tham gia bảo hiểm y tế.

Như vậy, trường hợp là lao động tự do, không thuộc một trong các nhóm tham gia bảo hiểm y tế tại nơi làm việc, học tập hoặc được Nhà nước cấp, những người này sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình tại nơi đăng ký tạm trú.

Điểm d Khoản 3 Điều 31 Quyết định 595/QĐ-BHXH, sửa đổi bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH quy định địa điểm mua bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau:

d) Người tham gia BHYT theo hộ gia đình: Nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH.

Như vậy, để mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, người mua cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương hoặc đại lý thu là Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn hoặc Trạm y tế xã, Bưu điện văn hóa xã.

Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Các trường hợp được BHXH hoàn trả viện phí
otvet Cách xác định giá trị sử dụng thẻ BHYT khi tham gia không liên tục
otvet Có thể thay đổi nơi KCB BHYT theo nơi cư trú
otvet Phẫu thuật tại bệnh viện cùng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ quá 3 tháng phải cấp thẻ mới
otvet Chưa có căn cước gắn chip không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT
otvet Có được mua thẻ BHYT ở nơi tạm trú?
otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Cấp cứu trái tuyến có được hưởng BHYT?