LuatVietnamLogo

Có được nhận trợ cấp ốm đau thông qua tài khoản của công ty?

Cập nhật 9/9/2020 | Đăng tải: LVN.5043


hoi Không nêu tên
Hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội quy định tiền trợ cấp ốm đau/thai sản sẽ chuyển vào tài khoản cá nhân của người lao động mà công ty tôi NLĐ nhận lương bằng tiền mặt và họ đều là lao động phổ thông, lao động chân tay trước giờ chưa từng mở tài khoản nào ở ngân hàng.
Vậy, tiền trợ cấp ốm đau tôi có được phép chuyển vào tài khoản công ty sau đó công ty sẽ chi trả cho người lao động không?

luat Bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh:

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội (gọi chung là dịch vụ công).

Với mục tiêu chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) chu đáo, an toàn, kịp thời, đáp ứng nhu cầu cho đối tượng thụ hưởng, tạo thuận lợi cho các đối tượng không mất thời gian đến bưu điện nhận tiền, số tiền nhận được chính xác, đầy đủ, có thể lĩnh tiền mọi lúc mọi nơi. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội Thông qua tài khoản cá nhân của người lao động mở tại ngân hàng hoặc Thông qua đơn vị sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân).

Đề nghị Đơn vị tuyên truyền, vận động, khuyến khích người lao động mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng theo quy định.

Nguồn: BHXH TP. HCM
Xem thêm