LuatVietnam

Có được sa thải nhân viên có hành vi ngoại tình?

Cập nhật 13/9/2023 | Đăng tải: LVN.5785

hoi Minh Thắng
Nếu biết hai nhân viên ngoại tình với nhau, công ty có quyền đuổi việc hay can thiệp vào đời tư của họ không? Điều này có khác nhau ở công ty tư nhân và công ty nhà nước?

luat Luật sư Vũ Tiến Vinh, Công ty luật Bảo An, Hà Nội:

Theo khoản 2 Điều 5 Bộ luật Lao động, người lao động không những phải tuân thủ pháp luật về lao động mà còn phải tuân thủ hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác cũng như chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động tại nơi làm việc.

Theo Điều 124 Bộ luật lao động, có 4 hình thức xử lý kỷ luật lao động gồm: khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng; cách chức; sa thải.

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng (lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động)

Đối chiếu với quy định trên, nếu Hợp đồng lao động, nội quy lao động của công ty đó quy định chế tài xử lý hành vi ngoại tình của người lao động (với điều kiện các chế tài đó không trái luật) thì khi người lao động vi phạm, người sử dụng lao động có quyền áp dụng và người lao động bắt buộc phải chấp hành.

Trường hợp Hợp đồng lao động, nội quy lao động không quy định chế tài đối với hành vi ngoại tình của người lao động hoặc có quy định nhưng trái luật (ví dụ người vi phạm bị trừ lương, bị phạt tiền...) thì người sử dụng lao động vẫn có thể sa thải khi hành vi ngoại tình gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản (đánh ghen, đập phá tài sản doanh nghiệp...) hoặc lợi ích (như gây mất trật tự, mất đoàn kết tại nơi làm việc, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp...) được quy định tại khoản 3 Điều 124 nêu trên.

Tuy nhiên, việc chứng minh thiệt hại trong trường hợp này sẽ gặp nhiều khó khăn nếu Hợp đồng lao động, nội quy lao động không quy định mức thiệt hại thế nào thì được coi là thiệt hại nghiêm trọng.

Các quy định nói trên được áp dụng chung cho cả doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Trên thực tế, khối doanh nghiệp nhà nước thường ban hành nội quy lao động khá đầy đủ, chi tiết nên khi xử lý vi phạm cũng dễ dàng hơn.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm