LuatVietnam

blue-check Có được tách diện tích ngầm bên dưới của dự án cho chủ đầu tư khác thực hiện?

Công văn số 11002/BTC-QLCS ngày 25/10/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án bãi đỗ xe ngầm (kết hợp dịch vụ thương mại) (1 trang)
Posted: 26/10/2022 12:55:39 PM | Latest updated: 28/10/2022 9:29:56 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5568
LuatVietnam

Bộ Tài chính cho rằng không có cơ sở để hướng dẫn thủ tục giao đất, cho thuê đất và lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án bãi đỗ xe ngầm (kết hợp dịch vụ thương mại) trong trường hợp chủ dự án chỉ sở hữu phần diện tích ngầm, không sở hữu phần diện tích trên mặt vì hiện nay pháp luật đầu tư, pháp luật đất đai chưa có quy định về các vấn đề liên quan như:

- Việc giao/cho thuê cùng 01 khu đất cho 02 đơn vị khác nhau;

- Tính tiền sử dụng đất tại cùng một địa điểm đối với phần đất trên bề mặt và phần ngầm;

- Cấp quyền sử dụng đất đối với công trình độc lập mà chủ sở hữu không có bề mặt;

- Xác định quyền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công trình ngầm;

- Trình tự thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đối với phần ngầm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5568

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Đính chính về số kinh phí tiết kiệm của dự án đầu tư công phải nộp trả NSNN
blue-check Hợp đồng xây dựng tạm ứng vượt mức tối thiểu có được điều chỉnh giá?
blue-check Các loại thuế và lệ phí có được tính vào giá thầu? English attachment
blue-check Về việc xác định chi phí cho dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng
blue-check Có được tách diện tích ngầm bên dưới của dự án cho chủ đầu tư khác thực hiện?
blue-check Dự án do chủ đầu tư trực tiếp thẩm định thiết kế xây dựng, tính chi phí thế nào?
blue-check Ban QLDA được tự thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
blue-check Về thẩm quyền thẩm định dự án có công năng hỗn hợp
blue-check Chủ đầu tư được tự thẩm định và phê duyệt chi phí kiểm tra nghiệm thu công trình
blue-check Về chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án xây dựng
blue-check Hướng dẫn lập một số chi tiêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hạ tầng giao thông English attachment
blue-check Thủ tục triển khai đầu tư Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Về dự thảo Nghị định lấn biển thực hiện dự án
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án tại Cục Kinh tế xây dựng
blue-check Một nhà thầu trong liên danh mất năng lực, hợp đồng với toàn bộ liên danh có bị chấm dứt?
blue-check Không cần thẩm định lại thiết kế nếu dự án chỉ điều chỉnh tổng mức đầu tư
blue-check Định mức chi phí tư vấn xây dựng có thể tra cứu tại Phụ lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD
blue-check Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực
blue-check Phí bảo vệ đất lúa được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Cơ quan nào giữ quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng