LuatVietnam

blue-check Có được tách/nhập Ban quản trị chung cư?

Công văn số 2010/BXD-QLN ngày 7/6/2022 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư (1 trang)
Posted: 20/6/2022 10:07:07 AM | Latest updated: 23/6/2022 9:42:19 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Quy chế quản lý nhà chung cư ban hành tại Thông tư 02/2016/TT-BXDstatus2 đã có quy định về việc tách, nhập Ban quản trị chung cư. Doanh nghiệp có thể tham khảo quy định của Quy chế này để thực hiện.

Trường hợp vẫn còn vướng mắc liên quan đến việc tách, nhập Ban quản trị chung cư thì liên hệ với Sở Xây dựng địa phương để được hướng dẫn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Nhà ở xã hội