LuatVietnam

blue-check Có được tái nhập phụ tùng xe đã qua sử dụng để điều tra lỗi sản phẩm? English attachment

Công văn số 5332/BCT-XNK ngày 11/8/2023 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (1 trang)
Posted: 14/8/2023 7:37:16 AM | Latest updated: 16/8/2023 11:13:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5762
LuatVietnam

Văn bản đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải góp ý kiến để Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam xin được tái nhập để điều tra lỗi và cải tiến sản phẩm đối với một số linh kiện, phụ tùng xe máy đã xuất khẩu và đã qua sử dụng.

Hiện nay, linh kiện, phụ tùng xe đã qua sử dụng có mã HS thuộc nhóm 8714 thuộc Danh mục phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCTstatus2 và Thông tư số 08/2023/TT-BCT .

Các trường hợp nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu nhằm mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế,... phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cấp phép (khoản 3 Điều 5 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5762

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Xe đã qua sử dụngCập nhật đến: 11-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu